Parkeervergunning bedrijf, zorgvzw, school of vrij beroep (bedrijfsparkeervergunning)

Voor wie

 • bedrijf, vrij beroep, school, zorg vzw
 • gevestigd op een adres in één van de betaalzones of blauwe zones in het gebied tussen de Kleine en Grote ring van Hasselt.

Ben je werknemer in de binnenstad? Dan heb je de mogelijkheid om een werknemersparkeervergunning aan te vragen waarmee je kan parkeren op de betaalparkings Astrid, Dusartplein, Truierbrug-Noord en Truierbrug-Zuid.

Voorwaarden aanvraag

 • De aanvraag dient te gebeuren in naam van de zaakvoerder of directeur.
 • Per adres kan je maximaal 20 bedrijfsparkeervergunningen aanvragen.
 • Het adres waarvoor je de vergunning aanvraagt, ligt buiten de parkeerzone Centrum.

Hoe aanvragen

Vraag of verleng je parkeervergunning online via het digitaal loket (24 op 24 uur, 7 dagen op 7 beschikbaar). Zodra je aanvraag verwerkt is, krijg je hiervan bevestiging per e-mail.

Vraag je vergunning online aan

Geen computer? Maak een afspraak

Heb je geen computer, maak dan een afspraak voor een bezoek op het stadhuis 't scheep - op voorwaarde dat je alle verplichte bijlagen meeneemt.
 

 

Meebrengen

Bedrijf

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Identiteitskaart van eigenaars/gebruikers van de voertuigen waarvoor de parkeervergunningen worden aangevraagd (kopie van beide zijden)
 • Identiteitskaart van de zaakvoerder (kopie van beide zijden)
 • Kentekenbewijzen deel 1 van de voertuigen waarvoor de parkeervergunningen worden aangevraagd waarop zowel de naam, officieel adres en de nummerplaat vermeld wordt (kopie van beide zijden)
 • Afschrift uit Kruispuntbank van Ondernemingen of gelijkaardig bewijs met vermelding van vestigingsadres, vestigingsnummer en ondernemingsnummer.
 • Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfswagen’: ingevuld attest ‘leasing/bedrijfsvoertuig’ of gelijkaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever.

School of zorg vzw

 • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
 • Identiteitskaart van eigenaars/gebruikers van de voertuigen waarvoor de parkeervergunningen worden aangevraagd (kopie van beide zijden)
 • Identiteitskaart van de directeur (kopie van beide zijden)
 • Kentekenbewijzen deel 1 van de voertuigen waarvoor de parkeervergunningen worden aangevraagd waarop zowel de naam, officieel adres en de nummerplaat vermeld wordt (kopie van beide zijden)
 • Afschrift uit Kruispuntbank van Ondernemingen of gelijkaardig bewijs met vermelding van vestigingsadres, vestigingsnummer en
 • Ingeval de aanvraag gebeurt voor een ‘leasing- of bedrijfswagen’: ingevuld attest ‘leasing/bedrijfsvoertuig’ of gelijkaardig bewijsstuk, gedateerd en ondertekend door de werkgever.

Kostprijs

 • Bedrijf:
  • 300 euro (per jaar) per parkeervergunning
 • School of zorg vzw
  • Gratis (twee jaar geldig): eerste tot en met derde parkeervergunning
  • 300 euro (per jaar): vierde tot en met twintigste parkeervergunning

Betaal met bancontact in de Verkeerswinkel of bij je online aanvraag.

Waar kan je parkeren met vergunning?

De parkeervergunning is gekoppeld aan je nummerplaat. Via een online databank controleren parkeerwachters je nummerplaat ter plaatse. Ze krijgen automatisch een melding over jouw parkeervergunning.

Kijk op het grondplan in welke zone jouw straat ligt.

personen met een bedrijfsparkeervergunning op een adres in...               parkeren gratis in  ....
Betaalzone station betaalzone station
blauwe zone Alverberg
Betaalzone Kuringersteenweg betaalzone Kuringersteenweg
blauwe zone Alverberg
Betaalzone Tuinwijk betaalzone Tuinwijk
blauwe zone Alverberg

Betaalzone Sint-Jansplein

betaalzone Sint-Jansplein
blauwe zone Casterhoven

Betaalzone Stadspark betaalzone Stadspark
blauwe zone Casterhoven
Betaalzone Truierbrug Betaalzone Truierbrug
blauwe zone Runkst
blauwe zone Alverberg blauwe zone Alverberg
blauwe zone Casterhoven blauwe zone Casterhoven
blauwe zone Runkst blauwe zone Runkst
blauwe zone Hollandsveld blauwe zone Hollandsveld
Betaalzone Centrum /

Een bedrijfsparkeervergunning geeft geen recht om gratis te parkeren op de betaalparkings Astrid, Dusartplein, Truierbrug-Noord en Truierbrug-Zuid.

Vervangvoertuig

Heb je een vervangvoertuig? Meld dit dan via mail naar verkeerswinkel@hasselt.be met bijlagen:

 • kopie van je eID (beide zijden)
 • officieel document van de garage of verzekeringsmaatschappij voor het gebruik van het vervangvoertuig, met vermelding van de nummerplaat en de duur van de vervanging.

We veranderen dan de nummerplaat gekoppeld aan je parkeervergunning.

Reglement

Contact