Bakkerslaan

Bakkerslaan

Aanleiding

Dit voorjaar vernieuwde nutsmaatschappij Infrax de gasleidingen onder de stoepen in de Bakkerslaan. De sleuven die tijdens dit werk werden gegraven, kregen tijdelijk een opvulling met steenslag. Op maandag 9 oktober start een aannemer met het vernieuwen van de stoepen. Omdat de straatbomen in slechte staat verkeren, worden deze gerooid. In de nieuwe stoepen zijn opnieuw plantvakken voorzien. Daarin planten we in de loop van 2018 nieuwe bomen.

Verloop en hinder

Dit werk, dat zo'n vier weken zal duren, veroorzaakt weinig hinder. Enkel wanneer onze aannemer het stukje stoep voor een oprit vernieuwt, kunnen de betrokken bewoners tijdelijk niet met de wagen tot aan hun woning. Voor en na de werkuren proberen wij steeds alle opritten bereikbaar te houden.