Titel

Bakkerslaan

Bakkerslaan

Aanleiding

Dit voorjaar vernieuwde nutsmaatschappij Infrax de gasleidingen in de Bakkerslaan. De sleuven die tijdens dit werk werden gegraven, kregen tijdelijk een opvulling met steenslag. Na het bouwverlof, op dinsdag 1 augustus 2017 om precies te zijn, start een aannemer in opdracht van de Stad met het vernieuwen van de stoepen.

Verloop en hinder

Dit werk, dat enkele weken zal duren, veroorzaakt weinig hinder. Enkel wanneer onze aannemer het stukje stoep voor een oprit vernieuwt, kunnen de betrokken bewoners tijdelijk niet met de wagen tot aan hun woning. Voor en na de werkuren proberen wij steeds alle opritten bereikbaar te houden.