Attest van erfopvolging

Inhoud

Wat

Bij een overlijden is niet meteen duidelijk wie de rechtsopvolgers zijn en worden de bankrekeningen van de overledene automatisch geblokkeerd. Om deze te laten deblokkeren, heb je een attest van erfopvolging nodig. Dit attest kan je niet bij Stad Hasselt, maar wel bij Registratiekantoor FOD Financiën aanvragen.

Registratiekantoor FOD Financiën
Voorstraat 43 bus 32 , 3500 Hasselt
02 57 257 57 (9 tot 12 uur)
https://financien.belgium.be/nl/site/infocenters