Albertkanaalstraat - Rode Rokstraat - Overdemerstraat

Albertkanaalstraat - Rode Rokstraat - Overdemerstraat

Omschrijving

Het vernieuwen van de riolering, de weg en de fietspaden in:

 • Albertkanaalstraat tot aan het Albertkanaal
 • Begin van de Rode Rokstraat
 • Overdemerstraat tot aan de burg

Met deze werken wil de stad de afwatering verbeteren in dit deel van Kuringen. De omgeving van de Albertkanaalstraat-Overdemerstraat had in het verleden meermaals te kampen met wateroverlast. Dit wordt nu verholpen door:

 • Het huishoudelijk afvalwater via een nieuw stelsel af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kuringen;
 • het vergroten van de leidingen die het regenwater afvoeren;
 • de aanleg van een bufferbekken aan het begin van de Rode-Rokstraat.

Tijdens de wegeniswerken wordt het bestaande betonnen wegdek vervangen door geluidsarme asfaltverharding. In de ontwerpplannen gaat ook veel aandacht uit naar de verkeersveiligheid:

 • Waar mogelijk worden de bestaande fietspaden vervangen door nieuwe vrijliggende fietspaden.
 • Op de plaatsen waar het fietspad bij gebrek aan ruimte toch op de rijweg aansluit, zullen haagelementen voor een fysieke scheiding zorgen.
 • Tussen de Rode-Rokstraat en het Albertkanaal moeten fietsers vandaag de rijweg op. Deze onveilige situatie lossen we definitief op door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde van de rijweg.
 • De rotonde op de kruising Albertkanaalstraat-Overdemerstraat wordt vernieuwd. Daar scheiden we het fietspad en de rijweg door middel van een betonnen stootband.
 • Langs de Overdemerstraat vind je tussen de Diepstraat en de rotonde momenteel enkel voetpaden. Die gaan we omvormen naar fiets-voetpaden.
 • Om het verkeer af te remmen worden de bestaande wegverhogingen vernieuwd en verlengd. 

Duur werken

De werken starten ten vroegste in augustus 2017. De buurt wordt voordien opnieuw uitgenodigd voor een infomoment. Om de hinder van deze toch wel omvangrijke werken enigszins te beperken zal er in zes verschillende fases gewerkt worden die samen zo’n 240 werkdagen duren.

Locatie