Albertkanaalstraat - Rode Rokstraat - Overdemerstraat

Albertkanaalstraat - Rode Rokstraat - Overdemerstraat

Omschrijving

Het vernieuwen van de riolering, de weg en de fietspaden in:

 • Albertkanaalstraat tot aan het Albertkanaal
 • Begin van de Rode Rokstraat
 • Overdemerstraat van Demer tot voet kanaalbrug

Met deze werken wil de stad de afwatering verbeteren in dit deel van Kuringen. De omgeving van de Albertkanaalstraat-Overdemerstraat had in het verleden meermaals te kampen met wateroverlast. Dit wordt nu verholpen door:

 • Het huishoudelijk afvalwater via een nieuw stelsel af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kuringen;
 • het vergroten van de leidingen die het regenwater afvoeren;
 • de aanleg van een bufferbekken aan het begin van de Rode-Rokstraat.

Tijdens de wegeniswerken wordt het bestaande betonnen wegdek vervangen door geluidsarme asfaltverharding. In de ontwerpplannen gaat ook veel aandacht uit naar de verkeersveiligheid:

 • Waar mogelijk worden de bestaande fietspaden vervangen door nieuwe vrijliggende fietspaden
 • Tussen de Rode-Rokstraat en het Albertkanaal moeten fietsers vandaag de rijweg op. Deze onveilige situatie lossen we definitief op door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde van de rijweg
 • De rotonde op de kruising Albertkanaalstraat-Overdemerstraat wordt vernieuwd. Daar scheiden we deels het fietspad en de rijweg door middel van een betonnen stootband
 • Langs de Overdemerstraat vind je tussen de Demer en de rotonde momenteel enkel voetpaden. Die gaan we omvormen naar fiets-voetpaden
 • Om het verkeer af te remmen worden de bestaande wegverhogingen vernieuwd en verlengd
 • Tot slot wordt in de Overdemerstraat een camera voor trajectcontrole geplaatst

Duur werken en hinder

Fasering Albertkanaalstraat-Rode Rokstraat-Overdemerstraat

De werken gingen van start op 2 oktober 2017. Om de hinder van deze toch wel omvangrijke werken enigszins te beperken zal er in verschillende fases:

 • Fase 1 = Albertkanaalstraat tussen het kanaal en de Vettersstraat + Rode Rokstraat tussen de Albertkanaalstraat en de Demer
 • Fase 2 = Albertkanaalstraat tussen de Vettersstraat en de rotonde (start mei 2018)
 • Fase 3 = Overdemerstraat tussen de rotonde en de Demer (start zomer 2018)
 • Fase 4 = Overdemerstraat tussen de kanaalbrug en de rotonde (start najaar 2018)
 • De nutsmaatschappijen voeren voorafgaandelijk alvast aanpassingswerken uit aan de nutsleidingen

Tijdens de eerste fase kan enkel het verkeer in de richting van het stadscentrum door de werfzone. Doorgaand verkeer komende van het stadscentrum wordt al op de Singel omgeleid via de Kuringersteenweg. Ook het busverkeer wordt omgeleid.

 

Infomomenten

Enkele weken voor de start van elke fase organiseren we voor de betrokken bewoners een infomoment. Voor fase 1 vond dit plaats op maandag 11 september 2017 in de Gildezaal (Joris van Oostenrijkstraat 65). De presentaties van die avond kunt u hier herbekijken.