Adoptie

Adoptie

Binnenlandse adoptie

Adopteer je een kind dat al in België verblijft? Ontdek dan alles over de procedure en de voorwaarden op de website van Kind en Gezin. Een notaris of de vrederechter van je woonplaats stelt de adoptieakte op. De rechtbank zet die akte om in een vonnis, dat ze aan de dienst Burgerlijke Stand bezorgt. Daar noteert een ambtenaar alles in het geboorteregister of een bijgevoegd register.

Buitenlandse adoptie

Adopteer je een kind uit het buitenland? Je buitenlandse adoptie verloopt via vier stappen. Ontdek alle details op de website van Kind en Gezin.

De dienst Internationale Adoptie van de Federale Overheidsdienst Justitie moet de adoptie erkennen en registreren. Je ontvangt daarvan een bewijs. Dat bewijs is essentieel om de geboorteakte en de adoptiebeslissing van jouw kind te laten noteren in het bevolkingsregister je woonplaats. Of in het vreemdelingenregister, als je kind de Belgische nationaliteit nog niet heeft gekregen.