Aanvraag standplaats op het openbaar domein (andere dan de markt) (ambulante handel)

Wat

Wil je niet op de wekelijkse markten maar op een andere plaats op het openbaar domein je producten verkopen? Bijvoorbeeld een kippenkraam, mobiele koffiebar, foodtruck ... Dan heb je een vergunning ambulante handel nodig. 

Voor wie

Op het ogenblik van je aanvraag moet je in het bezit zijn van een ‘machtiging ambulante handel als werkgever’ of leurkaart. Die vraag je aan bij één van de ondernemingsloketten in Hasselt.

Hoe aanvragen

Vraag je vergunning minimum 6 weken op voorhand aan via dit online aanvraagformulier vergunning ambulante handel of verstuur je aanvraag per aangetekend schrijven naar de dienst Economie.

Je vraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij een positieve beslissing, ontvang je een machtiging (vergunning) met vermelding wat, waar en wanneer je mag verkopen. Bij een negatieve beslissing wordt meegedeeld waarom je geen vergunning ontvangt. 

Kostprijs

Binnen of op de kleine ring: 1 euro per m² per dag met een minimum van 25 euro en een maximum van 200 euro per dag.
Buiten de kleine ring: 0,5 euro per m² per dag met een minimum van 25 euro en een maximum van 100 euro per dag.

Contact