Titel

Aanleg grasperken op Groene Boulevard

Aanleg grasperken op Groene Boulevard

Omschrijving

Vanaf maandag 3 oktober 2016 wordt op de Groene Boulevard, van het Kolonel Dusartplein tot de Blauwe Boulevard, de bestrating tussen de bomen verwijderd en vervangen door grasperken. Eerder ondergingen de zones Kunstlaan-Maastrichterstraat, de Toekomststraat-Kunstlaan en de Kattegatstraat-Diesterstraat dezelfde aanpassingen. De grasperken binnen die zones krijgen een nieuwe laag teelaarde. Door het zetten van de ondergrond, waren er immers oneffenheden ontstaan.

Deze ingreep moet het groene karakter van de Groene Boulevard verder versterken, wat zorgt voor een aangenaam straatbeeld. Daarnaast krijgen de wortelgestellen van de esdoorns nu meer ruimte, hetgeen positief is voor de gezondheid en stabiliteit van deze waardevolle bomen. Bovendien helpt openbaar groen bij de vermindering van fijn stof en CO2.

Wanneer

De werken starten op maandag 3 oktober en duren in totaal zo’n drie weken.

Hinder

De werkzaamheden veroorzaken geen verkeershinder.