Aanleg glasvezelnetwerk

Aanleg glasvezelnetwerk

Aanleiding

Proximus heeft in samensrpaak met de stad Hasselt beslist om in verschillende straten het huidige netwerk te vervangen door een hypermodern glasvezelnetwerk voor een betere internet-ervaring.

Verloop

Om de hinder tot een absoluut minimum te beperken, wordt dit nieuwe netwerk aangelegd onder de voetpaden en op de gevels van de woningen. Proximus brengt op de gevels 1 dunne glasvezelkabel en per twee woningen een distributiepunt aan. Dit gebeurt met de grootste zorg. Zo zal de glasvezelkabel onder de kroonlijst, onder de vensterbanken en op de voegen worden aangelegd zodat hij niet opvalt. Wanneer er reeds kabels van andere nutsmaatschappijen aanwezig zijn, wordt de Proximus-kabel er langs gelegd.

Fasering

De aanleg van het glasvezelnetwerk verloopt in heel wat verschillende fases. Deze vind je terug op onderstaande kaart. Er wordt gestart met blok 316 en daarna volgt blok 315.

Kosten

De plaatsing van de glasvezelkabel is gratis. Je hoeft niet aanwezig te zijn op het ogenblik van de installatie, en er is geen enkele verplichting om diensten af te nemen van Proximus of van andere operatoren die gebruik maken van het Proximus-netwerk.