Aanleg fietsstraten

Aanleg fietsstraten

Aanleiding

In het kader van het Fietsactieplan voor een fietsveiliger Hasselt worden verschillende straten in de binnenstad omgevormd tot fietsstraat. Op een fietsstraat heeft de fietser voorrang en de vrijheid om de hele rijweg te benutten. De autobestuurder is er te gast, mag maximum 30 km/uur rijden en niet inhalen. 

Eerste fietsstraat klaar

In de zomer van 2017 werd de eerste fietsstraat aangelegd. Die loopt van het oosten naar het westen, van de Dorpsstraat tot de Meldertstraat. De straten die er verder nog deel van uitmaken zijn de Minderbroedersstraat, Paardsdemerstraat, Raamstraat, Zuivelmarkt en Badderijstraat.

Momenteel wordt de aanleg van de tweede fietsstraat voorbereid. Deze loopt van het noorden van de binnenstad naar het zuiden. Op termijn worden alle straten binnen de Groene Boulevard die geen deel uitmaken van de voetgangerszone fietsstraten.

Ontwerp

Alle begin- en eindpunten van de fietsstraat zijn aangeduid met verkeersborden en een rechthoekig symbool van een fietsstraat op de grond. Ter hoogte van elk kruispunt werd een rode strook rode met daarop het symbool van een fietsstraat aangebracht.