Aanleg fietsstraten

Aanleg fietsstraten

Wat

In een fietsstraat wordt de straat zo ingericht dat de fietser er de ‘hoofdgebruiker’ is. Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan gebruiken. De auto is er zeker welkom, alleen gelden hier andere verkeersregels dan in een gewone straat met gemengd verkeer. Auto's en andere motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen niet sneller rijden dan 30 km per uur.

In september 2017 werd de eerste fietsstraat in Hasselt ingericht. De Stad Hasselt zet concrete stappen voor een fietsvriendelijker Hasselt naar aanleiding van het Fietsactieplan. Alle straten binnen de kleine ring, behalve die in de voetgangerszone, zullen op termijn fietsstraten worden. Fietsstraten zijn wegen waar de auto weliswaar nog steeds welkom is, maar als gast. Het is een noodzakelijke ingreep om de leefbaarheid van de stad in de toekomst te vrijwaren.

Waar

Fase 1
In de zomer van 2017 werd de eerste fietsstraat aangelegd. Die loopt van het oosten naar het westen, van de Dorpsstraat - Minderbroedersstraat - Paardsdemerstraat - Zuivelmarkt - Badderijstraat - Meldertstraat.

Fase 2
Momenteel wordt de aanleg van de tweede fietsstraat voorbereid. Deze loopt van het noorden van de binnenstad naar het zuiden (Demerstraat - Hoogstraat - Koning Albertstraat)  en in de Spoorwegstraat.

Fase 3
Op termijn worden alle straten binnen de Groene Boulevard die geen deel uitmaken van de voetgangerszone fietsstraten.

Ontwerp

Er staan verkeersborden en een rode strook met symbool op de grond bij elk begin- en eindpunt en kruispunt van de fietsstraat.

fietsstraat