Titel

Aangifte wettelijk samenwonen

Aangifte wettelijk samenwonen

Wat

Registreer je als wettelijk samenwonend en geniet van juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. De verschillen tussen trouwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen ontdek je hier.

Voor wie

twee personen (partners, familieleden of vrienden) die samen een woning delen.

Voorwaarden

  • Je woont op hetzelfde domicilieadres in Hasselt.
  • Je bent juridisch bekwaam om een contract te sluiten.
  • Je bent niet gehuwd.
  • Je woont niet wettelijk samen met iemand anders.

Hoe aangeven

Kom samen naar de dienst Burgerlijke stand en leg hier je verklaring van wettelijke samenwoning af.
De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op twee manieren:
•    in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden of
•    eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente. Opgelet! Dan moet degene die de samenwoonst beëindigt, de kosten van de deurwaarder betalen. 

Meebrengen

  • eID van beide samenwonenden
  • eventueel de naam en het adres van de notaris bij wie je al een overeenkomst hebt laten opstellen.

Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de Burgerlijke Stand voor alle verdere documenten.

Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan moet je zelf volgende documenten meebrengen (maximum 2 maanden oud):

  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
  • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwenaar bent.

Kostprijs

Gratis