Aangifte schade (omwille van of aan) het openbaar domein

Wat

Heb je schade veroorzaakt aan de infrastructuur of op het openbaar domein in Hasselt of schade geleden? Dan moet je aangifte doen.

Bijvoorbeeld:

  •  Je bent tegen een boom of verkeersbord op de openbare weg gereden,
  • Je bent gevallen ten gevolge van losliggende stoeptegels of klinkers op openbaar domein,
  • Je hebt schade aan je auto nadat de veegwerken hebben plaats gevonden in je straat (bv. sterretje in de voorruit na gekatapulteerd steentje)
  • ...

Vul het digitaal aangifteformulier schade in

Contactgegevens
Informatie over de schade
Was er een motorvoertuig betrokken bij het ongeval?

Slechts één bestand.
12 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg jpeg png pdf doc docx zip.
Wil je nog extra bestanden toevoegen?
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg jpeg png pdf doc docx zip.
Wil je nog extra bestanden toevoegen?
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg jpeg png pdf doc docx zip.
Wil je nog extra bestanden toevoegen?
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg jpeg png pdf doc docx zip.

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Procedure

Onze dienst Secretariaat stuurt je aangifte door naar de verzekeringsmaatschappij. De verzekeringsmaatschappij bepaalt vervolgens of de aangifte ontvankelijk/gegrond is. Is je aangifte correct? Dan zorgt de verzekeringsmaatschappij voor de verdere afhandeling van je dossier en neemt rechtstreeks contact met je op.

Als blijkt dat jouw aangifte voor de verzekeraar van een andere partij bestemd is (bv. Infrax, Agentschap Wegen en Verkeer…), sturen wij je aangifte naar die partij door en neemt die met jou contact op.

Contact