Aangifte overlijden

Wat

Onze oprechte deelneming.
Na een overlijden in Hasselt doe jij of je begrafenisondernemer het best zo snel mogelijk aangifte bij de dienst Burgerlijke Stand. Daarmee registreren we het overlijden officieel in het bevolkingsregister.

Hoe aangeven

Stap 1: een dokter stelt het overlijden vast en stelt een overlijdensattest op.

 • Gebeurt het overlijden thuis? Waarschuw je huisarts of de dokter met wachtdienst.
 • Gebeurt het overlijden in een ziekenhuis of zorgvoorziening? Dan zorgt de verantwoordelijke voor een overlijdensattest.
 • Na een dodelijk ongeval stelt de politie – samen met de arts – een proces-verbaal op.

Stap 2: meestal zorgt de begrafenisondernemer voor de overlijdensaangifte en alle administratieve formaliteiten. Maar je kan het ook zelf doen. Kom naar de dienst Burgerlijke Stand voor een akte van overlijden – het officiële bewijsstuk van het overlijden en de 'toelating tot begraving of crematie'.

Stap 3: meld het overlijden aan de volgende personen of instellingen:

 • bank
 • notaris
 • verzekeringsmaatschappij
 • ziekenfonds
 • pensioendienst
 • belastingsdienst
 • huiseigenaar
 • watermaatschappij
 • gas- en elektriciteitsleverancier

Meebrengen

 • overlijdensattest van de dokter
 • identiteitskaart van de overledene
 • identiteitskaart van de aangever
 • trouwboekje van de overledene
 • eventueel een laatste wilsbeschikking van de overledene
 • eventueel een attest toelating tot begraving voor een begrafenis buiten Hasselt
 • eventueel een aanvraag tot crematie – 24 uur voor de crematie gemaild of gefaxt, met een attest van de beëdigde dokter en een bijkomend medisch attest

Bij een verdacht of gewelddadig overlijden:

 • proces-verbaal van een officier van de politie
 • attest toelating tot begraving of crematie van de Procureur des Konings

Kostprijs

Gratis

Contact