Aangifte huwelijk

Aangifte huwelijk

Wat

Heb je trouwplannen? Proficiat. Registreer jouw voornemen om te trouwen bij de dienst Burgerlijke stand. Zo blijf je perfect in regel met de wettelijke verplichtingen. De verschillen tussen trouwen of samenwonen ontdek je hier.

Hoe aangeven

Stap 1: Jij of je partner gaat persoonlijk naar de dienst Burgerlijke Stand om jullie dossier op te starten. De ambtenaar geeft je uitleg over de procedure, het invulformulier en het volmachtformulier

Stap 2: Tussen zes maanden en drie weken vóór jullie huwelijksdatum doe je de officiële aangifte van het huwelijk. Jullie kunnen dat samen doen of één van jullie, met een volmacht van de afwezige partner. Op het moment van de aangifte moet zeker één van jullie ingeschreven zijn in het Hasseltse bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Alle gevraagde documenten moeten op het moment van aangifte klaar liggen op de dienst Burgerlijke Stand. Daarom is het belangrijk dat je eerst de procedure komt opstarten (stap 1), zodat de dienst Burgerlijke Stand de tijd heeft om de nodige documenten te verzamelen.

Stap 3: Vanaf de vijftiende dag na de aangifte mag de Hasseltse ambtenaar jullie huwelijk voltrekken. Wacht je langer dan zes maanden na de aangifte? Dan moet je helemaal van voorafaan beginnen, met een nieuwe aanvraag.

Meebrengen

 • Een geldig identiteitsbewijs van beide partners.
 • De volmacht van je afwezige partner, als jij de aangifte alleen binnenbrengt.
 • Ben je niet in België geboren? Breng dan een voor eensluidend verklaard afschrift van je geboorteakte mee. Dat geldt voor beide partners. Ben je in België geboren of heb je een geboorteakte die in België overgeschreven is? Dan vraagt de dienst Burgerlijke Stand het afschrift zelf op.

Trouw je met iemand die niet ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister?
Dan heb je de volgende zaken nodig.

 • bewijs van nationaliteit en wetgeving – vraag het aan via je ambassade of consulaat.
 • bewijs dat je ongehuwd bent of dat je vorige huwelijk werd ontbonden of nietig verklaard.
 • bewijs van woonst:
  • inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister
  • bewijs van de actuele verblijfplaats of de gewone verblijfplaats in België sinds meer dan drie maanden

Zijn de documenten opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Frans of Duits? Laat ze vertalen door een beëdigd vertaler. En zorg ervoor dat ze juist gelegaliseerd zijn.

Kostprijs

Jullie trouwboekje kost 15 euro.
Je trouwt gratis op vrijdag. Op zaterdag betaal je 50 euro.

Huwelijksplechtigheid reserveren

Wanneer wil je trouwen?

 • op vrijdag in de voor- of de namiddag
 • op zaterdag in de voormiddag

Geef jouw datum- en uurkeuze telefonisch door. Of kom langs bij de dienst Burgerlijke stand.

Trouwzaal bereiken

De trouwzaal bereik je op de dag van je huwelijk met de wagen het best via de paars gekleurde route. Met een vergunning mag je parkeren op het Groenplein. Om de binnenstad te verlaten, volg je het best de groene route. Klik voor een wegbeschrijving op één van de routes.