Voor het basis- en secundair onderwijs kan je niet ter plaatse inschrijven tot minstens 3 mei omwille van het coronavirus. Inschrijvingen van voor 16 maart blijven wel behouden. Opgelet! * Voor het secundair onderwijs kan je digitaal (per computer) /vanop afstand inschrijven voor 1A en 1B.  * De inschrijvingen voor de hogere leerjaren van het gewoon secundair onderwijs en de leertijd worden tot en met 17 mei 2020 opgeschort. * De vrije inschrijvingen voor de  basischolen, Provinciale Kunstschool (eerste jaar) en BuSO Kids gaan van start vanaf de tweede werkdag nà de opstart van de scholen.    

Aanbod voor scholen