Willekensmolenstraat, Muggenstraat, Voorstraat en Bosstraat

Willekensmolenstraat, Muggenstraat, Voorstraat en Bosstraat

Omschrijving

In 2016 en 2017 vervangen we de gemengde riolering in een gedeelte van de Bosstraat (tussen Voorstraat en Singel en tussen Muggenstraat en Maastrichtersteenweg), Voorstraat, Muggenstraat en Willekensmolenstraat (tussen Voorstraat en Muggenstraat) door een gescheiden stelsel. Zo’n stelsel voert regenwater en afvalwater apart af. Dit heeft als grote voordelen dat de zuivering van het afvalwater op een meer efficiënte manier kan gebeuren en bij hevige regenval de kans op wateroverlast aanzienlijk afneemt. Aansluitend wordt ook de bestrating vernieuwd.

In 2016 gingen we van start met de aanleg van een nieuwe rioleringsbuis voor regenwater langsheen de Japanse Tuin tot aan de Demer en de bouw van een bufferbekken nabij het parkeerterrein aan de Boudewijnlaan. Ook werd er al nieuwe riolering gelegd in het gedeelte van de Bosstraat tussen de Voorstraat en de Singel.

1. Willekensmolenstraat (zone 1 op plan)
De straat is toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Enkel het plateau ter hoogte van de fietsoversteek blijft nog afgesloten tot midden september. Intussen wordt verder gewerkt aan de stoepen. Eind oktober krijgt de straat een toplaag uit asfalt en zijn de werken in deze zone klaar.

2. Marie-Curiestraat (zone 2 op plan)
De bewoners van de Marie-Curiestraat kunnen hun straat bereiken via de Willekensmolenstraat.

3. Muggenstraat deel 1 (zone 3 op plan)
Dit deel van de Muggenstraat is bereikbaar via de Willekensmolenstraat.

4. Muggenstraat deel 2 (zone 4 op plan)
In dit gedeelte van de Muggenstraat bereiken de rioleringswerken stilaan hun piek. Autoverkeer is er niet mogelijk tot eind oktober.

5. Bosstraat deel 1 (zone 5 op plan)
In dit gedeelte van de Bosstraat starten op 29 augustus de rioleringswerken. De rijweg zal er dan gedurende verschillende weken niet toegankelijk zijn voor autoverkeer. 

6. Voorstraat (zone 6 op plan)
Deze straat is voor en na de werkuren (6.30 tot 17 uur) enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer. Enkel het kruispunt Voorstraat-Bosstraat (ter hoogte van Voorstraat nummer 20) is volledig afgesloten voor vernieuwing. Intussen werken we ook verder aan de zijbermen. Eind oktober krijgt de straat een toplaag uit asfalt en zijn de werken in deze zone klaar. 

7. Casterhovenstraat (zone 7 op plan)
De bewoners van de Casterhovenstraat kunnen hun woning voorlopig bereiken via de Muggenstraat. Het huisvuil moet wel nog steeds verzameld worden aan één van de ophaalpunten.

8. Bosstraat deel 2 (zone 8 op plan)
De bewoners van dit gedeelte van de Bosstraat kunnen momenteel hun straat met de wagen bereiken via de Maastrichtersteenweg, Voorstraat en het kruispunt nabij Voorstraat nummer 6. Het kruispunt Voorstraat-Bosstraat ter hoogte van Voorstraat nummer 20 is momenteel afgesloten. 

9. Bosstraat deel 3 (zone 9 op plan)
Deze bewoners kunnen hun straat bereiken via de Singel zo lang de werken in de Voorstraat lopen.