Willekensmolenstraat, Muggenstraat, Voorstraat en Bosstraat

Willekensmolenstraat, Muggenstraat, Voorstraat en Bosstraat

Aanleiding

In 2016 en 2017 vervangen we de gemengde riolering in een gedeelte van de Bosstraat (tussen Voorstraat en Singel en tussen Muggenstraat en Maastrichtersteenweg), Voorstraat, Muggenstraat en Willekensmolenstraat (tussen Voorstraat en Muggenstraat) door een gescheiden stelsel. Zo’n stelsel voert regenwater en afvalwater apart af. Dit heeft als grote voordelen dat de zuivering van het afvalwater op een meer efficiënte manier kan gebeuren en bij hevige regenval de kans op wateroverlast aanzienlijk afneemt. Aansluitend wordt ook de bestrating vernieuwd.

Stand van zaken

Asfaltwerken Bosstraat en omgeving

De riolerings- en wegeniswerken in de Willekensmolenstraat-Voorstraat-Muggenstraat bereikten hun laatste fase. Tijdens deze fase vervangen we de riolering en wegenis van de kruispunten met de Maastrichtersteenweg. 

Maar eerst brengen we op de Willekensmolenstraat (tussen Voorstraat en Muggenstraat), de Voorstraat (tussen Boudewijnlaan en Bosstraat) en de Bosstraat (tussen Singel en Voorstraat) een toplaag uit asfalt aan. Tegelijk krijgt de Muggenstraat (tussen Vlinderstraat en Bosstraat) een onderlaag. Dit gebeurt, als de weersomstandigheden het toelaten, van woensdag 25 oktober tot en met vrijdag 27 oktober 2017:

  • Woensdag:
    • veegwerken in de betrokken straten en plaatsen van voegband in de Bosstraat
    • frezen van aansluiting met de Boudewijnlaan en Marie-Curiestraat + afvoer freesasfalt 
  • Donderdag en vrijdag : 
    • aanbrengen van kleeflaag en asfalt

Tijdens deze werken is er geen autoverkeer mogelijk in de betrokken straten. Asfalt heeft enkele uren nodig om uit te harden. Wie er te snel over rijdt, beschadigt zowel het nieuwe wegdek als de eigen wagen.

Op vrijdag 27 oktober 2017 start onze aannemer dan met het kruispunt Voorstraat-Maastrichtersteenweg. Eerst wordt de oude bestrating opgebroken. Aansluitend vernieuwen we de riolering en leggen we er nieuwe wegenis aan. Vanaf maandag 30 oktober 2017 breken we ook het kruispunt Bosstraat-Maastrichtersteenweg-Casterstraat op. Ook daar volgt aansluitend de aanleg van nieuwe riolering en wegenis. Gelijktijdig legt Proximus een nieuw glasvezelnetwerk aan. Hiervoor worden plaatselijk delen van de stoep tussen beide kruispunten opgebroken. Tijdens deze werken sluiten we beide kruispunten af voor het autoverkeer en fietsers. Voetgangers mogen wel voorbij de werfzones.