Wijerstraat, Herkkantstraat & Oudestraat

Wijerstraat, Herkkantstraat & Oudestraat

Aanleiding

Midden augustus 2017 start Aquafin met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de:

  • Nieuwmolenstraat-Herkkantstraat (gedeelte tussen de Bosstraat en de Wijerstraat)
  • Wijerstraat (gedeelte tussen de Herkkantstraat en Oudestraat)
  • Oudestraat (gedeelte tussen de Wijerstraat en Keizerlindestraat)

Aansluitend wordt ook het wegdek er vernieuwd.

Deze werken kaderen binnen het verder saneren van de Rijsbeek. Via het nieuwe rioleringsstelsel komt het huishoudelijk afvalwater niet langer in de beek terecht, maar wordt het afgevoerd naar het dichtstbijzijnde zuiveringsstation.

Infomoment

Tijdens een infomoment op woensdag 7 juni 2017 worden de werken toegelicht aan de buurt. Dit vindt plaats in de Ontmoetingscentrum Steborg (Broekstraat 1) en start om 18 uur.