Titel

Voorstraat

Voorstraat

Aanleiding

In 2016 en 2017 vervangen we de gemengde riolering in een gedeelte van de Bosstraat (tussen Voorstraat en Singel en tussen Muggenstraat en Maastrichtersteenweg), Voorstraat, Muggenstraat en Willekensmolenstraat (tussen Voorstraat en Muggenstraat) door een gescheiden stelsel. Zo’n stelsel voert regenwater en afvalwater apart af. Dit heeft als grote voordelen dat de zuivering van het afvalwater op een meer efficiënte manier kan gebeuren en bij hevige regenval de kans op wateroverlast aanzienlijk afneemt. Aansluitend wordt ook de bestrating vernieuwd.

Onze aannemer werkt straat per straat af. In 2016 gingen we van start met de aanleg van een nieuwe rioleringsbuis voor regenwater langsheen de Japanse Tuin tot aan de Demer en de bouw van een bufferbekken nabij het parkeerterrein aan de Boudewijnlaan. Ook werd er al nieuwe riolering gelegd in het gedeelte van de Bosstraat tussen de Voorstraat en de Singel. Momenteel wordt er gewerkt in Muggenstraat en Willekensmolenstraat (tussen Voorstraat en Muggenstraat).

In juni 2017 gaan de werken in de Voorstraat van start.

Infomoment

Voor de werken effectief van start gaan, wordt de planning uitvoerig met de buurtbewoners besproken tijdens een infomoment. Dit heeft plaats op donderdag 1 juni 2017 om 19 uur in de vergaderzaal van de brandweerkazerne (Willekensmolenstraat 120).