Nieuwbouw ontmoetingscentrum Malpertuus

Nieuwbouw ontmoetingscentrum Malpertuus

Aanleiding

OC Malpertuus voldoet niet langer aan de eisen van een modern ontmoetingscentrum. Zo is het gebouw zowel op vlak van energiezuinigheid als geluidsdichtheid sterk verouderd. Met de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum achter het bestaande willen we de site herinrichten en de werking van de verschillende verenigingen blijven garanderen. Zodra de nieuwbouw klaar is, wordt het oude ontmoetingscentrum gesloopt.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek rond dit project loopt van 10 november 2017 tot 9 december 2017. Gedurende deze 30 dagen liggen de plannen ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Een bezwaar of opmerking indienen kan op twee manieren:

  • Via een aangetekend schrijven gericht aan Stad Hasselt, Groenplein 1, 3500 Hasselt
  • Persoonlijk afgeven, tegen ontvangstbewijs, aan de balie van het Administratief Centrum Dokter Willems (Dokter Willemsstraat 34)

Plannen

Tijdens een infomoment op 20 april 2017 werden de plannen toegelicht aan de buurtbewoners. Je kan de presentatie van die avond hier herbekijken.