Titel

Diepstraat

Diepstraat

Aanleiding

De rijweg in de Diepstraat, tussen de Grote Baan en de Gildezaal, verkeert in slechte staat. Daarom worden de klinkers verwijderd en vervangen door asfalt.

Fasering

Om de hinder te beperken, gebeuren de werken in twee fases:

Fase 1
Tijdens de eerste fase, die start op woensdag 16 augustus, vernieuwen we het gedeelte van de Diepstraat tussen de Grote Baan en de Rode-Rokstraat. Ook één rijweghelft van de aansluiting met de Grote Baan wordt gelijktijdig vervangen. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt deze fase zo’n vier werkdagen, tot en met maandag 21 augustus. Tijdens deze periode is de werfzone niet toegankelijk voor verkeer. Er wordt een omleiding voorzien via de Joris Van Oostenrijkstraat. Ook de huisvuilwagen kan de werfzone niet in. Woont u binnen de werfzone? Plaats uw huisvuilzak dan op de hoek met een naburige straat. De stoepen blijven wel beschikbaar. Het verkeer op de Grote Baan kan beurtelings over het kruispunt met de Diepstraat.

Fase 2
Fase 2 volgt meteen na fase 1. Loopt de eerste fase geen vertraging op dan wordt vanaf dinsdag 22 augustus het gedeelte van de Diepstraat tussen de Rode-Rokstraat en de parking van de Gildezaal vernieuwd, alsook de andere rijweghelft van de aansluiting met de Grote Baan. Afhankelijk van de weersomstandigheden duurt ook deze fase zo’n vier werkdagen, tot en met vrijdag 25 augustus. Tijdens deze periode is de werfzone niet toegankelijk voor verkeer. Dan wordt opnieuw een omleiding voorzien over de Joris Van Oostenrijkstraat, deels over de parking voor de Gildezaal. Ook de huisvuilwagen kan de werfzone niet in. Woont u binnen de werfzone? Plaats uw papier en karton dan op de hoek met een naburige straat. De stoepen blijven wel beschikbaar. Het verkeer op de Grote Baan kan opnieuw beurtelings over het kruispunt met de Diepstraat.