Veilige buurt met een buurtinformatienetwerk (BIN)

 

 

Aanvraag opstart nieuw buurtinformatienetwerk (BIN)

De stad Hasselt start met BIN’s. Dat zijn buurtinformatienetwerken (BIN) om de veiligheid en  leefkwaliteit in de wijken te verhogen.

Eerste fase: opstart

Eén iemand in je buurt of wijk neemt het initiatief, hij of zij registreert zich via dit online formulier. Onze dienst Preventie neemt vervolgens contact met je voor meer uitleg over het stappenplan. Alvast bedankt om dit formulier in te vullen.

Tweede fase

De coördinator, die zelf de grootte van het netwerk bepaalt, verzamelt alle telefoonnummers van de buurtbewoners die graag tot het BIN willen behoren. Zie je iets verdachts in je wijk? Bel dan 112. Het is de politie die op dat moment beslist of deze melding ook gedeeld moet worden met één of meerdere BIN’s, via een eigen sms-systeem. Zo krijg je cruciale én correcte informatie over onveilige situaties in jouw buurt.

inschrijven buurtinformatienetwerk (BIN) Runkst buiten de Singel

De kracht van een buurtinformatienetwerk bestaat eruit dat buurtbewoners van je wijk een netwerk gaan vormen om de veiligheid en leefbaarheid in je wijk te verhogen. Vanaf mei 2021 zal het BIN  “Runkst buiten de Singel” opgestart worden, initiatiefnemer voor dit BIN is dhr. Jean Roef. Inschrijven voor het BIN kan via het onderstaand inschrijvingsformulier. Meerdere gezinsleden per adres is mogelijk.

 

Inschrijven/uitschrijven
Ik geef hierbij de toestemming dat deze gegevens verwerkt worden door de Coördinator van het BIN.
Contactgegevens
Straat
Re-order Voornaam Naam Rijksregisternummer E-mailadres GSM-nummer Gewicht Bewerkingen
extra

Je kan meerdere personen inschrijven

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact