Veilige buurt met een buurtinformatienetwerk (BIN)

De stad Hasselt start met BIN’s. Dat zijn buurtinformatienetwerken (BIN) om de veiligheid en  leefkwaliteit in de wijken te verhogen. De eerste fase is de opstart. Eén iemand in je buurt of wijk neemt het initiatief, hij of zij registreert zich via het online formulier 'aanvraag nieuwe BIN'. Geïnteresseerden kunnen zich in de tweede fase inschrijven in opgerichte buurtinformatienetwerken.