In stadhuis 't Scheep kan je geen huisvuilniszakken aankopen of je tegoed ophalen. Deze regeling is van kracht tot minstens 5 april omwille van het coronavirus. 

Huisvuilzakken aankopen