Subsidie aanleg en onderhoud kleine landschapselementen

Wat

Voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen, hoogstamboomgaarden, houtkanten, poelen, loofbomen en knotbomen kan je een subsidie krijgen. Je moet wel kiezen voor streekeigen boom- en struiksoorten die een positieve bijdrage leveren aan het voor onze streek typische landschap. Ook bij de aanleg van een poel mogen er enkel inheemse planten in en rond het water staan die spontaan ontwikkelen. Exoten moeten verwijderd worden.

Digitaal aanvraagformulier

Contactgegevens van de aanvrager
Ik ben
Ik ben
(1) specificeer in welke hoedanigheid u de subsidie aanvraagt
Beschrijving van de werken
De aanvrager wil in aanmerking komen voor een subsidie voor volgende werken:
Aanplant/aanleg van:
Aanplant en 5 jaar vormsnoei van:
Onderhoud van:
Achterstallig onderhoud van: :
Gegevens perceel
Nodige documenten
Nur eine Datei möglich.
256 MB Limit.
Erlaubte Dateitypen: gif jpg png pdf doc docx.
Nur eine Datei möglich.
256 MB Limit.
Erlaubte Dateitypen: gif jpg png pdf doc docx.
Maximal 5 Dateien möglich.
256 MB Limit.
Erlaubte Dateitypen: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Nur eine Datei möglich.
256 MB Limit.
Erlaubte Dateitypen: gif jpg png pdf doc docx.
Nur eine Datei möglich.
256 MB Limit.
Erlaubte Dateitypen: gif jpg png pdf doc docx.
Toestemming

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact