Subsidie verwijderen graffiti

Wat

Stad Hasselt bevat een schat aan kunstprojecten van streetart en graffiti. Toch wordt in het straatbeeld ook heel wat graffiti illegaal aangebracht. Hiervoor kan je een premie aanvragen voor het verwijderen van graffiti op je privé-eigendom of voor het aanbrengen van een anti-graffiti coating.

Voorwaarden

 • Je kan de premie aanvragen voor huizen, schoolgebouwen, handelspanden, garages, muren van aanhorigheden…in Hasselt.
 • Per onroerend goed wordt maximum één premie per jaar toegekend.
 • Je laat de werken binnen de 3 maanden uitvoeren.

Voor wie

 • eigenaar van een onroerend goed in Hasselt
 • persoon met persoonlijk of zakelijk gebruiksrecht van een onroerend goed in Hasselt (huurder of vruchtgebruiker)

Hoe aanvragen

  1. Mail naar werkplaatsen@hasselt.be en vraag een bezoek van de dienst Reiniging aan.
  2. Na het bezoek ter plaatse, ontvang je een formulier voor aanvraag van de premie.
  3. Regel een firma voor de verwijdering van de graffiti of het aanbrengen van een anti-graffiti coating en zorg ervoor dat de werken binnen de 3 maanden na de ontvangst van het aanvraagformulier, worden uitgevoerd. 
  4. Bezorg het formulier met facturen aan de dienst Reiniging.

  Bedrag

  • 50 % van de kosten, met een maximum van 370 euro voor een anti-graffiti coating
  • 185 euro voor het verwijderen van graffiti, tenzij de kosten lager zijn.

  Contact