Subsidie voor socioculturele vereniging

Wat

Hasselt telt vele socioculturele verenigingen, die de stad tot leven brengen. En dat ondersteunt de dienst Cultuur maar al te graag.  De dienst Cultuur ondersteunt je financieel als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Voor wie

Je bent een Hasseltse vereniging aangesloten bij de socioculturele raad en actief bezig met één van deze kunstvormen:

  • muziek (koor, muziekensemble, harmonie of fanfare) of
  • theater of
  • dans en volkskunst of
  • beeldende kunst en letteren of
  • vorming en recreatie

Hoe aanvragen

Alle verenigingen aangesloten bij de socioculturele raad ontvangen in december een aanvraagdossier. Het volledig ingevulde dossier dient voor 31 januari van het volgende jaar terugbezorgd te worden aan de dienst cultuur.

Bedrag

Het bedrag dat je ontvangt, wordt bepaald via een puntensysteem (zie artikel 9 in onderstaand reglement). Na controle van de bewijsstukken storten we de subsidie op de rekening van je vereniging.

Contact