Dakloos

Wat

De stad en het OCMW willen daklozen niet in de kou laten staan, noch letterlijk noch figuurlijk. Je kan altijd bij hen aankloppen.

Voor wie

  • Je verblijft op grondgebied Hasselt.
  • Je hebt geen woning die je huurt of bezit, je woont tijdelijk bij je vrienden, je verliet een instelling en weet niet waarheen, je logeert in een opvangtehuis of gemeenschapshuis, je kraakt leegstaande huizen om er te slapen, je overnacht in het station of leeft en slaapt op straat of je partner laat je niet meer binnen in je huis.
  • Je beschikt niet over voldoend bestaansmiddelen om zelf een oplossing uit te werken.

Hoe hulp aanvragen

Ga persoonlijk langs bij het OCMW Hasselt of maak een afspraak via het nummer 0800 90 280:

  • Je krijgt medische, materiële of financiële hulp en advies, als je situatie het wettigt.
  • Je krijgt eventueel een tijdelijk referentieadres zodat je bereikbaar blijft voor officiële instanties zoals je werk, ziekenfonds, belastingen…
  • Je krijgt hulp bij je inschrijving op de wachtlijsten van een sociale huurwoning. In afwachting huur je een woning  op de private huurmarkt. Met je OCMWattest ‘installatiepremie’ kan je een maandelijkse huursubsidie aanvragen. Ga naar het Woonloket als je meer info over de huursubsidie wenst.

Contact