Elektronische vreemdelingenkaart (verblijfskaart)

Wat

Er zijn verschillende soorten verblijfskaarten: A, B, C, D, E, E+, F, F+, H. Welke verblijfskaart je krijgt en hoe lang deze geldig is, is afhankelijk van je verblijfsprocedure.

Deze kaart bevestigt enkel dat je verblijf in België in orde is met de wetgeving betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdeling. Daarom moet je ook steeds in het bezit zijn van je identiteitskaart of paspoort van je land van oorsprong. Je leest er meer over op de website FOD Binnenlandse Zaken of de website Kruispunt Migratie-Integratie.

Voor wie

Je bent een niet-Belg en minimum 12 jaar oud.

Hoe aanvragen

Maak een afspraak en kom persoonlijk langs bij de dienst Bevolking om je kaart aan te vragen. De procedure is verschillend naargelang je nationaliteit en doel van je verblijf. Een medewerker legt uit welke documenten je nodig hebt voor jouw specifieke situatie.

Meebrengen

  • nationale paspoort (eventueel voorzien van visum) en/of identiteitskaart
  • 1 recente pasfoto (maximaal 6 maanden oud), volgens de wettelijke eisen.

Kostprijs

  • 19 euro voor een verblijfskaart A,B,C,D of H (gewone procedure van 2 tot 3 weken) (21 euro voor 01/01/2020)
  • 18 euro voor een verblijfskaart E, E+, F of F+ (gewone procedure van 2 tot 3 weken)
  • 104 euro (zeer dringende procedure) (133 euro voor 01/01/2020)

Betaal je verblijfskaart met bancontact.

Hoe afhalen

verblijfskaart A,B,C,D of H met biometrie afhalen

  • Maak een afspraak en kom persoonlijk langs bij de dienst Bevolking om je kaart af te halen. Neem je huidige verblijfskaart (of het attest van verlies of diefstal van deze kaart) én je officiële brief met je persoonlijke pin- en pukcode mee. Zo kunnen we je kaart activeren en scannen we je vingerafdrukken.

     

verblijfskaart E, E+, F of F+ zonder biometrie afhalen

  • Maak een afspraak en kom langs bij de dienst Bevolking om je kaart af te halen. Neem je huidige verblijfskaart (of het attest van verlies of diefstal van deze kaart) én je officiële brief met je persoonlijke pin- en pukcode mee. Zo kunnen we je kaart activeren. Geraak je er zelf niet? Geef dan je een correct en volledige ingevulde volmacht aan iemand anders mee, samen met (een kopie van) je identiteitskaart.

Bewaar de pin- en pukcodes zorgvuldig. Want als je die verliest, moet je online nieuwe codes aanvragen via de federale overheid Binnenlandse Zaken. Het duurt minstens drie weken voor je ze mag afhalen bij de dienst Bevolking.

Diefstal of verlies

Meld de diefstal of het verlies van je kaart aan de politie. Zij geven je een attest, waarmee je een nieuwe kaart bij de dienst Bevolking aanvraagt.

Contact