Subsidie mondiale sensibilisering

Wat

Organiseer je een sensibiliserende actie of activiteit in Hasselt die focust op internationale solidariteit? Vraag dan financiële steun aan de dienst Gelijke Kansen.

Voor wie

Een Hasseltse vzw of feitelijke vereniging, verankerd in Hasselt.

Voorwaarden project

 • Met je activiteit probeer je Hasselaren bewust of gevoelig te maken voor een bepaald mondiaal probleem of thema. (bijvoorbeeld: een fototentoonstelling over een bepaald land, een debat over een bepaald mondiaal thema, een thematische workshop, een mondiale dag op school, een mondiaal spel voor jongeren, een eigen ervaring of uitwisseling toelichten, een project of werking in een land of regio in het Zuiden in de kijker plaatsen...)
 • Je activiteit wordt georganiseerd in Hasselt.
 • Je promoot je activiteit zelf via een Facebookpagina, website van het project, een eigen nieuwsbrief of de nieuwsbrief van ontwikkelingssamenwerking.

   

Hoe aanvragen

 1. Vervolledig je aanvraag (in het Nederlands) en mail dit naar gelijkekansen@hasselt.be:
  • voor 28/02 voor een actie/activiteit die plaatsvindt tussen 1 april en 31 juli
  • voor 30/06 voor een actie/activiteit die plaatsvindt tussen 1 augustus en 30 november
  • voor 31/10 voor een actie/activiteit die plaatsvindt tussen 1 december en 31 maart
  • opgelet! Aanvragen die te laat binnenkomen, worden niet behandeld of worden behandeld in de volgende aanvraagronde op voorwaarde dat de actie/activiteit verplaatst wordt.
 2. We leggen je vraag voor aan het college van burgemeester en schepenen. Op basis van hun advies laten we je weten of je aanvraag goedgekeurd is en hoeveel je ontvangt.
 3. Je ontvangt je subsidie na ontvangst van je evaluatie en nodige bewijsstukken (rekeningen, bonnetjes…).

Bedrag

Afhankelijk van de vraag, met een maximum van 500 euro per activiteit.

Werking

De dienst Gelijke kansen liet een filmpje maken om iedereen te informeren over de werking en het gelijkekansenbeleid van Stad Hasselt.
Je kan het filmpje bekijken via onze facebookpagina: facebook.com/gelijkekansenhasselt

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze acties en nieuws en schrijf je in op de nieuwsbrieven van de dienst Gelijke kansen. We sturen maandelijks twee nieuwsbrieven uit: eentje over diversiteit, een tweede over internationale solidariteit in en rond Hasselt.

Contact