Subsidie gezinsopvang voor 0 tot 3 jarigen (opleidingspremie)

Wat

Het stadsbestuur wilt het beroep ‘onthaalouder’ aanmoedigen in Hasselt. Start je een nieuwe gezinsopvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar? Dan betaalt de dienst Kinderopvang het inschrijvingsgeld van de verplichte opleidingsmodules van Kind en Gezin: kennismaken met gezinsopvang 20 uur – werken in de gezinsopvang 20 uur. 

Voor wie

Personen die een nieuwe locatie gezinsopvang opstarten in Hasselt.

Voorwaarden

  • Opvangplaatsen gerealiseerd voor 1 augustus 2016 komen niet in aanmerking.
  • De opvanglocatie ligt in Hasselt.
  • De aanvrager is meerderjarig en heeft een vergunning van Kind & Gezin.
  • De aanvrager kan slechts eenmaal een opleidingspremie aanvragen.  

Hoe aanvragen

De persoon op wiens naam de vergunning van de gezinsopvanglocatie werd aangevraagd bij Kind & Gezin vervolledigt het aanvraagformulier. Vervolledig jouw aanvraagformulier en voeg een kopie van het bewijs van aanvraag vergunning Kind & Gezin toe. We laten je zo snel mogelijk weten of je aanvraag is goedgekeurd.

Bedrag

Bezorg het inschrijfbewijs en betalingsbewijs aan de dienst Kinderopvang. Je ontvangt het volledige cursusgeld in het jaar van je aanvraag. Indien het jaarlijks beschikbaar krediet uitgeput is, ontvang je het bedrag in het volgende boekjaar.

Contact