Wijkbudget

Wat

Bruisen jij en je buren van de ideeën voor je wijk? Maar schrikt de investering jullie af? Je kan een wijkbudget tot 2500 euro aanvragen, om je idee voor je wijk te realiseren! Het actieterrein kan een appartementsgebouw, één of meerdere straten, een buurt, een verkaveling… zijn. Belangrijk is dat er zich minimum 5 buurtbewoners achter je idee scharen.

Een beetje inspiratie nodig?

  • Je wil de publieke ruimtes in je buurt opfrissen. Met bijvoorbeeld bloemen of beplanting, vlaggen, een bank, verfwerken, een afdak, een ontspanningshoek, een openluchtkeuken, een zithoek, vuilbakken…
  • Je denkt aan duurzame acties, zoals een repair café, buurtklushulp (waarbij handige buren elkaar helpen) of een voedselteam;
  • Je wil workshops of sensibiliseringscampagnes organiseren. Denk aan de afvalproblematiek, verkeersveiligheid…
  • Je wil de buurtcommunicatie versterken, via een wijkkrant, -website of -infobord, ontmoetingen…

Waarvoor kan je géén wijkbudgetten aanvragen?

Jij dacht aan een buurtfeest, sportpleintje, evenement…? Prima! Maar daar zijn andere vormen van subsidies voor. Ze vallen niet onder het reglement van de wijkbudgetten.

Voor wie

Minstens 5 Hasselaren uit dezelfde buurt.

Voorwaarden

  • Je kan maximum 1 aanvraag per project indienen. Het wijkbudget kan niet gecombineerd worden met andere subsidies van de stad Hasselt.
  • Je verzamelt de handtekeningen van minimum 5 buurtbewoners. Ze wonen allemaal in de betrokken buurt, op verschillende domicilieadressen.
  • Je initiatief versterkt de leefbaarheid, het samenleven, de participatie of betrokkenheid in je wijk. Meer uitleg vind je in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen

Je kan 2 keer per jaar een aanvraag indienen: in het voorjaar vóór 15 februari en in het najaar vóór 15 september. Vervolledig jouw aanvraagformulier digitaal en mail het naar wijkopbouw@hasselt.be. Een deskundige jury bekijkt of het voorstel voldoet aan de voorwaarden, beslist hoeveel budget je krijgt en laat je weten of je aanvraag goedgekeurd is.

Bedrag

Je krijgt maximaal 2500 euro steun – waarvan je 80% op voorhand ontvangt. Na de controle van je bewijsstukken storten we de rest van de subsidie op je rekening.

Contact