Wijkbudget

Wat

Bruisen jij en je buren van de ideeën voor je wijk en zoek je centen om dit uit te voeren? Je kan een wijkbudget tot 2500 euro aanvragen, om je idee voor je wijk te realiseren voor jouw wijk, buurt, één of meerdere straten, appartementsgebouw! Belangrijk is dat er minimum 5 buurtbewoners achter je idee staan.

Een beetje inspiratie nodig?

  • Je wil de publieke ruimtes in je buurt herinrichten of je wil een vernieuwende functie geven aan een plek in je buurt. Bijvoorbeeld ’t Geheugenlaantje in Spalbeek of de Leesstraat in Tuilt.
  • Je denkt aan duurzame acties, zoals de opstart van een deeltuin, repair café, materialenbib, buurtklushulp, voedselteam enz.
  • Je wil workshops of sensibiliseringscampagnes organiseren rond afvalproblematiek, verkeersveiligheid…
  • Je wil de buurtcommunicatie versterken, via een eigen website, wijkinfoborden of raamaffiches. Of je wil aan buurtparticipatie werken door bijvoorbeeld een leerrijke ontmoeting te organiseren om kennis en ervaring uit te wisselen.

Waarvoor kan je géén wijkbudgetten aanvragen?
Dacht je aan een buurtfeest of evenement? Daar zijn andere vormen van subsidies voor. Ze vallen niet onder het reglement van de wijkbudgetten.

Voorwaarden

  • Je kan maximum 1 aanvraag per jaar indienen. Het wijkbudget kan niet gecombineerd worden met andere subsidies van de stad Hasselt.
  • Je verzamelt de handtekeningen van minimum 5 buurtbewoners. Ze wonen allemaal in de betrokken buurt, op verschillende adressen.
  • Je initiatief versterkt de leefbaarheid, het samenleven, de participatie of betrokkenheid in je wijk. Meer uitleg vind je in het subsidiereglement.

Voor wie

Minstens 5 Hasselaren uit dezelfde buurt.

Hoe aanvragen

Er zijn 2 indienperiodes: in het voorjaar vóór 15 februari of  in het najaar vóór 15 september. Vervolledig jouw aanvraagformulier digitaal en mail het naar wijkopbouw@hasselt.be. Een deskundige jury bekijkt of het voorstel voldoet aan de voorwaarden, beslist hoeveel budget je krijgt en laat je weten of je aanvraag goedgekeurd is.

Bedrag

Je krijgt maximaal 2500 euro steun – waarvan je 80% op voorhand ontvangt. Na de controle van je bewijsstukken storten we de rest van de subsidie op je rekening.

Contact