Subsidie zwaluwnest

Wat

Al jaren gaat het aantal zwaluwen in ons land achteruit, mede door een gebrek aan goede nestmogelijkheden. Help jij hun nesten beschermen? Dan kom je in aanmerking voor financiële steun van de dienst Groen.

Voorwaarden

  • nesten van huis- of boerenzwaluwen – geen gierzwaluwen
  • nesten in of aan een gebouw in Hasselt
  • Je gebruikt geen chemische insectenbestrijders in de onmiddellijke omgeving van de zwaluwnesten.
  • Bij het schoonmaken van de ruimte met zwaluwnesten, spaar je de nesten en voorzie je voldoende openingen voor de zwaluwen
  • Je behoudt verlaten nesten minimaal drie jaar

Voor wie

Je bent eigenaar of huurder van een Hasselts gebouw waar ook huis- of boerenzwaluwen hun nestje bouwen.

Bedrag

  • 25 euro per jaar voor 1 tot 3 nesten
  • 37,50 euro per jaar voor 4 tot 5 nesten
  • 50 euro per jaar voor meer dan 5 nesten

Hoe aanvragen

Vervolledig het digitaal aanvraagformulier tussen 15 mei en 31 juli. De dienst Groen laat je zo snel mogelijk weten of je aanvraag goedgekeurd is.

Contactgegevens
(bv. Woonhuis, fabriekshal, stal, …)
 
Ik verklaar dat op bovenstaand adres zich volgende zwaluwkolonie bevindt
Over welke zwaluw gaat het?
Toestemming

De stad en OCMW Hasselt zullen de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en doeleinde. We bewaren ze niet langer dan nodig en geven ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling. Informatie over hoe de stad en OCMW omgaan met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de algemene privacyverklaring op onze website.

Contact