Subsidie voor erkende vorming in het jeugdwerk

Wat

Volg(de) je een cursus ter ondersteuning van het jeugdwerk? Jouw inzet is van goudwaarde! We ondersteunen graag door het inschrijvingsgeld grotendeels terug te betalen.

Voor wie

  • Je bent gedomicilieerd in Hasselt, of leid(st)er bij een erkende Hasseltse jeugdvereniging.
  • Je bent tussen 16 en 26 jaar op het moment dat je de cursus volgt.

Voorwaarden

Hoe aanvragen

Stuur het attest van de vorming en het ingevulde aanvraagformulier binnen de drie maanden na beëindigen van de vorming naar jeugdsubsidies@hasselt.be.

De dienst Jeugd controleert de aanvraag en laat je zo snel mogelijk weten of deze goedgekeurd is.

Bedrag

Je krijgt 15 euro per dag tot maximaal 90% van het cursusbedrag.

Animator worden: hoe doe je dat?

Wil je graag het officieel attest 'Animator, hoofdanimator of instructeur in het jeugdwerk' van de Vlaamse overheid? Volg dan deze 5 stappen.

  • Stap 1: Surf naar www.mijnkadervorming.be en registreer je.
  • Stap 2: Volg een cursus. Die kan je volgen bij heel wat organisaties (bijv. Chiro, Scouts, Vlaamse Dienst Speelpleinen, Formaat (jeugdhuizen)...Bekijk het aanbod op https://cjsm.be/kavo/courses.
  • Stap 3: Zoek een stageplaats waar je voldoende oefenkansen (minstens 50uur)  krijgt om met kinderen en jongeren te werken. Dat kan in je eigen jeugdbeweging, jeugdhuis, speelplein… zijn of een hele nieuwe werking waar je nog niet actief was. Zoek een stageplaats bij jou in de buurt op https://cjsm.be/kavo/internshipLocations.
  • Stap 4: Het evaluatiemoment bij de organisatie waar je de cursus volgde. 
  • Stap 5: Als alles goed is verlopen, kan je nu via mijnkadervormiong.be je attest downloaden.

Contact