Subsidie internationale solidariteit: projecten in erkende ontwikkelingslanden

Wat

Organiseer je een kleinschalig project in een erkend ontwikkelingsland? Dan geeft Stad Hasselt je graag financiële steun, want ook Stad Hasselt wilt solidair zijn met ontwikkelingslanden.

Voor wie

Een Hasseltse vzw of feitelijke vereniging, verankerd in Hasselt.

Voorwaarden project

  • Je werkt aan een duurzaam (economisch, ecologisch en socio-cultureel) project in een ontwikkelingsland.
  • Je project is gericht op lange termijn, zodat de doelgroep het project na de projectsteun kan overnemen.
  • Je werkt samen met andere actoren om je project te realiseren, zowel hier in Hasselt als in het Zuiden (middenveld, lokaal bestuur, lokale bevolking).
  • Je project wordt gedragen door Hasselaren. Je organiseert minstens één sensibiliserende activiteit om hen te informeren en mogelijk te betrekken.

Hoe aanvragen

  1. Vervolledig je aanvraag (in het Nederlands) en mail dit voor 30 juni 2021 naar gelijkekansen@hasselt.be. Is je aanvraag te laat? Dan wordt ze pas behandeld in 2022.
  2. We leggen je vraag voor aan een onafhankelijke commissie van experten en het college van burgemeester en schepenen. Op basis van hun advies laten we je weten of je aanvraag goedgekeurd is en hoeveel je ontvangt.
  3. Je ontvangt je subsidie in het najaar.
  4. Bezorg je evaluatierapport voor 30 juni 2021, samen met je nieuwe aanvraag.

Bedrag

Afhankelijk van de vraag, met een maximum van 7.000 euro per project.

Contact