Subsidie investeringen in ontmoetingscentra

Wat

De Hasseltse ontmoetingscentra zijn in trek bij verenigingen en Hasselaren, voor allerhande activiteiten. Plan je als ontmoetingscentrum verbouwingswerken, om de veiligheid, duurzaamheid of gebruiksvriendelijkheid te verbeteren? De dienst Cultuur geeft graag financiële steun.

Voor wie

Ontmoetingscentrum in Hasselt, waarvan het gebouw geen eigendom is van de Stad Hasselt. Die voldoet ook aan de voorwaarden in het subsidiereglement werkingstoelage ontmoetingscentra. De vzw is eigenaar van het ontmoetingscentrum of beschikt over een schriftelijke verklaring van de eigenaar dat ze minstens 10 jaar na aanvraag mag gebruik maken van de infrastructuur.

Investeringswerken

 • veiligheid
 • duurzaamheid
 • gebruiksvriendelijkheid
  • toegankelijkheid (bewegwijzering, lift, hellend vlak)
  • multifunctioneel gebruik (akoestiek, verduistering, geluidspanelen, tussenwanden)
  • sanitair (voldoende, toegankelijk)

Hoe aanvragen

Wanneer?

 • Mail je aanvraag naar cultuur@hasselt.be voor 1 juni 2021 voor werken die nog hetzelfde jaar uitgevoerd worden.
 • Mail je aanvraag naar cultuur@hasselt.be voor 1 december 2021 voor werken die het jaar nadien uitgevoerd worden.

Wat moet zeker in je aanvraag opgenomen worden?

 • contactgegevens vzw
 • gedetailleerde omschrijving van de werken
 • offerte van de werken

De dienst Cultuur bespreekt je aanvraag met het College van burgemeester en schepenen. We laten je vervolgens zo snel mogelijk weten of je aanvraag goedgekeurd is. Binnen de twee maanden na de werken bezorg je een financieel dossier met facturen aan de dienst Cultuur.

Bedrag

Je krijgt 80 % van de bewezen uitgaven, met een maximum van 50.000 euro.

Contact