Subsidie jeugdinfrastructuur voor jeugdverenigingen

Wat

Is je jeugdlokaal aan vernieuwing toe? Stad Hasselt stelt een investeringssubsidie ter beschikking voor erkende jeugdwerkorganisaties voor nieuwbouw, renovatie of verbouwen van hun infrastructuur.

Voor wie

Erkend Hasselts jeugdwerk dat zelf moet voorzien in haar accommodatie.

Voorwaarden

 • Je huurt of bezit het jeugdlokaal. Stad Hasselt is geen eigenaar.
  • Bij huur: je beschikt over een minimaal gebruiksrecht van minimaal 5 jaar na de investering.
 • De werken zijn nuttig voor de werking van de jeugdvereniging en herwaarderen de bestaande gebouwen.
 • De vereniging beschikt over de nodige vergunningen.
 • Enkel voor uit te voeren werken, niet voor reeds uitgevoerde.
 • Bij bedragen boven de 1.000 euro dient het jeugdwerk prijsoffertes van 3 firma's bij te voegen.
 • Maximum 1 aanvraag per jaar per jeugdvereniging.

Hoe aanvragen

 • Investering lager dan 1.500 euro: dien je aanvraag minstens 2 maanden voor de start van de werken in.
 • Investering hoger dan 1.500 euro: dien de aanvraag voor 30 november in. De werken worden in het daaropvolgende jaar gepland of uitgevoerd.

Mail het aanvraagformulier naar jeugdsubsidies@hasselt.be.

Bedrag

 • Per project maximum 20.000 euro incl. BTW.
 • Voert je vereniging zelf de werken uit? We vergoeden alle bewezen uitgaven. Wanneer een firma de werken uitvoert is de toelage 80% van de bewezen uitgaven.
 • Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je 75% van het toegewezen bedrag als voorschot. Nadat de werken uitgevoerd zijn ontvang je de resterende 25%.

Contact