Subsidie sportinfrastructuur voor sportverenigingen (investeringstoelage)

Wat

Hasselt heeft een zwak voor sportverenigingen. Daarom steunen we je graag als je je sportinfrastructuur wilt:

  • verbouwen renoveren,
  • bijbouwen
  • de veiligheid verhogen
  • sportspecifiek materiaal aankopen.

Voorwaarden

  • Maximum 1 aanvraag per jaar per sportvereniging zonder een ander lopend investeringsdossier.
  • Stad Hasselt is eigenaar van de grond of je hebt het gebruiksrecht voor minstens 5 jaar.
  • Je hebt de sportinfrastructuur in eigendom of je beschikt over een gebruiksrecht.
  • Cafetaria en horecavoorzieningen komen NIET in aanmerking voor betoelaging.

Voor wie

Erkende Hasseltse sportverenigingen

Hoe aanvragen

Voor werken gepland in 2022, bezorg je ons een aanvraag met offertes van de werken ten laatste voor 30 september 2021 via sport@hasselt.be. De dienst Sport bespreekt je aanvraag met de Sportraad en het College van burgemeester en schepenen. Op basis van dit advies laten we je zo snel mogelijk weten of je aanvraag goedgekeurd is en wat het subsidiebedrag bedraagt. Na goedkeuring van je dossier kan je starten met de werken of overgaan tot de aankoop van het sportmateriaal.

Bedrag

Investeringen minder dan 50.000 euro
Je krijgt 70 % van de bewezen uitgaven met een maximum van 35.000 euro.

Investeringen meer dan 50.000 euro
Je krijgt 70 % van de bewezen uitgaven met een maximum van 70.000 euro (gespreid over 2 jaar).

Contact