Erkenning sportvereniging aanvragen

Wat

Voldoet je sportvereniging aan onderstaande voorwaarden en wordt je erkenningsaanvraag goedgekeurd? Dan is jouw sportclub een erkende Hasseltse sportvereniging. Goed nieuws want dan kom je aanmerking voor tal van subsidies:

  1. verenigingssubsidie
  2. investeringssubsidie
  3. grascheque

Voor wie

Hasseltse sportvereniging in competitief en/of recreatief verband

Voorwaarden

  • Je bent een vzw of feitelijke vereniging met als hoofdlocatie Hasselt.
  • Je werking vindt voornamelijk plaats in Hasselt.
  • Je organiseert wekelijks een sportaanbod voor de leden gedurende minimum 30 weken per jaar.
  • Je hebt minimum 3 bestuursleden en 20 leden.
  • Iedereen is welkom ongeacht afkomst, gender, geloofsovertuiging...
  • Je hebt een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Hoe aanvragen

Vraag je erkenning sportvereniging aan door het webformulier digitaal in te vullen en in te dienen. Je aanvraag wordt gecontroleerd en voorgelegd aan de Sportraad en het College van burgemeester en schepenen. Op basis van hun advies laten we je weten of je vraag tot erkenning wordt goedgekeurd.
Een erkenning dient jaarlijks opnieuw aangevraagd te worden. Erkende sportverenigingen worden jaarlijks hiervan op de hoogte gesteld en dienen de bestaande gegevens aan te passen indien nodig zodat deze ten alle tijden up-to-date.

Contact