Erkenning jeugdvereniging aanvragen

Wat

Stad Hasselt ondersteunt jeugdwerkinitiatieven uit Hasselt door een erkenning. Vraag jaarlijks - voorafgaand aan het nieuwe werkjaar - je erkenning aan, want als erkende jeugdvereniging kom je in aanmerking voor verschillende jeugdwerksubsidies.

Voor wie

  •  Traditioneel jeugdwerk – Chiro-, Scouts-, KSA- of KLJ-afdeling
  • Gespecialiseerd jeugdwerk – rond een specifieke thema of een unieke doelgroep zoals Jeugd Rode Kruis, jeugd- en buurtwerking of politiek
  • Jeugdhuis – ontmoetingsplaats voor en door jongeren met ontspanning, ontmoeting en vorming

Voorwaarden

  • Groepsgerichte sociaal en culturele activiteiten organiseren, gericht naar 3 tot 30-jarigen
  • Minimaal 3 begeleiders waarvan de meerderheid jonger dan 30 is.
  • Werking voornamelijk in Hasselt.
  • Minimaal één jaar werking kunnen aantonen.
  • Open voor alle jongeren, ongeacht geloof, ras of overtuiging.
  • Geen financiële ondersteuning ontvangen in een andere gemeente of op Vlaams of federaal niveau.

Voldoe je nog niet aan alle voorwaarden? Vraag de subsidie startfase jeugdwerk aan.

Heb je al een samenwerkingsovereenkomst met stad Hasselt? Je kan nog steeds erkend worden, enkel met het oog op het uitdelen van fiscale attesten.

Hoe aanvragen

Vul het aanvraagformulier digitaal in vóór 30 september en mail naar jeugdsubsidies@hasselt.be.

Alle aanvragen worden door een commissie jeugdwerk behandeld en geadviseerd. De beslissing tot goedkeuring wordt genomen op het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Gratis. Erkenning geeft je de mogelijkheid de beschikbare jeugdwerksubsidies aan te vragen.

Contact