Subsidie vervoer kampmaterialen voor jeugdverenigingen

Wat

Stad Hasselt geeft je een financieel of logistiek duwtje in de rug wanneer je vereniging op kamp of weekend gaat.

Hoe aanvragen

De aanvraag dient ten laatste 10 kalenderdagen voor vertrek binnen te komen via het onderstaande digitaal formulier.

Wanneer het gaat om vervoer van kampmaterialen voor een zomerkamp in juni, juli of augustus, dan geldt de deadline van 11 april. 

Ondersteuning

Eén van onderstaande:

Financiële steun als je het vervoer zelf regelt:
1,45 euro / kilometer, met een maximum van 450 euro per jaar.

Logistieke steun:

  • Gratis vervoer van materialen tot 120 km vanaf het vertrekpunt.
  • Vanaf 120 km wordt er aan de vereniging een financiële bijdrage gevraagd per kilometer.

 

Aanvraagformulier

Gewenste ondersteuning
Vervoer kampmaterialen via stad Hasselt
Kilometervergoeding voor eigen vervoer kampmaterialen


Logistiek: stad Hasselt stelt containers ter beschikking voor stockage van kampmaterialen en zorgt voor het transport vanuit Hasselt naar de kampplek en terug.

Financieel: Je krijgt een vergoeding van € 1,45 per kilometer, berekend via een eenmalige rit in een routeplanner van vertrekplaats tot eindbestemming. Je kan maximaal € 450 verkrijgen (op jaarbasis).
 


Vertrekplaats


Kampplaats

Geef de locatie van de kampplaats aan via link:

Geef de exacte locatie van de kampplaats aan via link uit Google Maps en/of via afbeelding:


Periode kamp


Voorbije zomerkamp


Aantal containers

Vul de tabel aan met het aantal containers dat jullie wensen / vervoerd moeten hebben. Voeg daarbij rijen toe indien nodig.

Geef vervolgens aan welke container(s) het meest en minst prioritair zijn. Chauffeurs kunnen slechts 1 container per transport vervoeren. We trachten alle containers op de gevraagde momenten te vervoeren, maar wegens beperkte capaciteit dienen op drukke momenten transporten op een andere dag plaats te vinden.

Container Prioriteit containervervoer Eigen container Aktionen
Eigen container
Selecteer indien van toepassing


Huur tenten

Onze vereniging heeft zelf een mogelijkheid om in te staan voor het transport van de gehuurde tenten

Om het aantal transporten via stad Hasselt zoveel mogelijk te beperken, is het aangeraden om intern met je vereniging de mogelijkheden te bekijken. 
Daarbij kunnen grotere huuraantallen van tenten uiteraard met een zeecontainer opgehaald en gebracht worden.

Patrouilletenten

Seniortenten

Op het bewijs dienen de aantallen en tijdstippen zichtbaar te zijn.

Nur eine Datei möglich.
256 MB Limit.
Erlaubte Dateitypen: gif jpg png pdf doc docx.


Brandblussers

Verantwoordelijke brandblussers:


Inname openbaar domein

Vraag tijdig online een vergunning aan wanneer je container op openbaar domein geplaatst moet worden.

  • Ten laatste 10 werkdagen vóór je de rijbaan inneemt of het verkeer belemmert
  • Ten laatste 5 werkdagen vóór je de stoep, berm of parkeerplaats inneemt.

Je vereniging is zelf verantwoordelijk voor de aanvraag in te dienen.

Bekijk meer info en voorwaarden


Tijdslijn containervervoer

Vroegste datum

Uiterste datum

Datum

Chauffeurs rijden niet in het weekend en op feestdagen.

Dagdeel containers naar kamp

Voorkeur dagdeel

Chauffeurs rijden vanaf 06:00u in de ochtend tot standaard 15:00u in de namiddag. Ze trachten zoveel mogelijk rekening te houden met ieders voorkeur, maar dit is uiteraard afhankelijk van hun hele dagplanning.

Zodra we het moment naderen, zal de tijdsindicatie exacter afgestemd worden.

Datum

Chauffeurs rijden niet in het weekend en op feestdagen.

Dagdeel containers terug

Voorkeur dagdeel

Chauffeurs rijden vanaf 06:00u in de ochtend tot standaard 15:00u in de namiddag. Ze trachten zoveel mogelijk rekening te houden met ieders voorkeur, maar dit is uiteraard afhankelijk van hun hele dagplanning.

Zodra we het moment naderen, zal de tijdsindicatie exacter afgestemd worden.

Vroegste datum

Uiterste datum

Bijvoorbeeld:

  • Container 1 moet naar locatie 1. Container 2 moet naar locatie 2;
  • Wanneer zouden containers aangeduid als 'minst belangrijk' nog vervoerd kunnen worden?


Contact 1

Contactpersoon voor
Bereikbaar tijdens kamp
Plaatsen containers
Steeds bereikbaar voor chauffeur(s) stad Hasselt

Contact 2

Contactpersoon voor
Bereikbaar tijdens kamp
Plaatsen containers
Steeds bereikbaar voor chauffeur(s) stad Hasselt

Contact 3 (optioneel)

Contactpersoon voor
Bereikbaar tijdens kamp
Plaatsen containers
Steeds bereikbaar voor chauffeur(s) stad Hasselt

Contact 4 (optioneel)

Contactpersoon voor
Bereikbaar tijdens kamp
Plaatsen containers
Steeds bereikbaar voor chauffeur(s) stad Hasselt

Contact