Dienst Vergunningen (Ruimtelijke Ordening)

De omgevingsvergunning vervangt de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning, de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten, evenals de vergunning voor vegetatiewijzigingen. Ook de procedure voor meldingsplichtige handelingen is voortaan opgenomen in het Omgevingsvergunningsdecreet.

Procedure

Maak een afspraak.

Wil je weten welke voorschriften er van toepassing zijn op een bepaalde locatie of wil je een voorbespreking voor een project in ontwerpfase?