Subsidie armoedebestrijding

Wat

Een Hasseltse VZW of feitelijke organisatie die armoedebestrijding als doelstelling heeft en deze opdracht uitvoert met vrijwilligers, kan een subsidie aanvragen in het kader van Covid 19.

Waarvoor kan je een subsidie aanvragen?

  • ter ondersteuning van je vrijwilligerswerking;
  • om extra onkosten omwille van Covid-19 te vergoeden (bijv. aankoop van veiligheidsmaterialen voor vrijwilligers of burgers);
  • het wegvallen van schenkingen en giften;
  • nieuwe noden en behoeften die je detecteert naar aanleiding van Covid 19. Het dient dan te gaan over een behoefte met betrekking tot je eigen werking, niet over behoeften van de doelgroep waarmee je werkt (bijv een sterkere WIFI-verbinding installeren om gemakkelijker met je vrijwilligers te kunnen videochatten).

Bedrag

Maximaal 2.000 euro per aanvrager per jaar.
Je kan de subsidie aanvragen voor 2020 en voor 2021.

Hoe aanvragen

Contact