RUP Stationsomgeving (in opmaak)

Stationsomgeving

Een geactualiseerde visie voor de stationsomgeving

De voorbije jaren werden verschillende visies opgemaakt voor de Hasseltse stationsomgeving. Een aantal waren te complex, andere werden deels uitgevoerd (vb. realisatie gerechtsgebouw en scholencomplex HAST) of zijn intussen al achterhaald. Het stadsbestuur wil daarom tegen 2023 een geactualiseerde ruimtelijke visie (Masterplan) uittekenen, die van de stationsbuurt opnieuw een bruisend stadsdeel en de draaischijf voor de verschillende vervoersmodi binnen onze stad en ver daarbuiten maakt.

Voor de opmaak van deze visie gooien we al het reeds geleverde werk niet zomaar overboord. We vertrekken van de sterke punten uit alle voorgaande ruimtelijke visies. Die sturen we bij en vullen we aan via het bevragen van verschillende groepen die een band hebben met de stationsomgeving: de vervoersmaatschappijen, grote werkgevers, ontwikkelaars, maar ook de handelaars en bewoners. Samen nemen we het projectgebied tussen de sporenbundel, de Groene Boulevard en de Koningin Astridlaan-Kuringersteenweg grondig onder de loep.

In deze video leggen we je uit hoe we onze geactualiseerde visie opmaken:

Bevraging

De opmaak van een ruimtelijke visie doorloopt verschillende wettelijk vastgelegde stappen. Als eerste leggen we de ambities die we willen verwezenlijken vast. In dit kader organiseerden we een bevraging zodat iedereen al een eerste keer zijn mening kwijt kon. De bevraging invullen kon tot en met zondag 5 juli 2020. Momenteel verwerken we de resultaten.

Vul de vragenlijst in

Groepsgesprekken

Met een aantal vertegenwoordigers uit de verschillende groepen die een band hebben met de stationsomgeving gingen we ook een eerste keer dieper in op enkele thema’s. Hiervoor organiseerden we groepsgesprekken. Uit alle kandidaten selecteerden we 40 personen, waarmee we vijf evenwichtige groepen vormen op basis van geslacht, leeftijd, woonplaats binnen het gebied …

Wat gebeurt er met al deze input?

Alle reacties uit de bevraging en de videogesprekken verwerken we in een start- en procesnota. Noem dit gerust het plan van aanpak voor het verdere verloop van de opmaak van onze ruimtelijke visie. Die willen we eind dit jaar klaar hebben en via een openbaar onderzoek bekend maken.

En wat nadien?

Alle vervolgstappen voor de opmaak van onze ruimtelijke visie vind je in onderstaand overzicht. Al de verslagen van de vorige stappen worden steeds gepubliceerd op deze webpagina.

Contact