Corona-ondersteuning verenigingen

Wat

We worden als samenleving zwaar op de proef gesteld door het coronavirus. Onze aandacht gaat in eerste instantie naar de gezondheid van al onze inwoners. Toch zijn we niet blind voor de economische en financiële gevolgen van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen. De kans is groot dat ook Hasseltse verenigingen met inkomstenverlies geconfronteerd worden.

Omdat het belang van verenigingen voor het mentaal verbinden van Hasselt voor, tijdens en na de coronacrisis niet te overschatten valt, hebben we als stadsbestuur al in een vroeg stadium beslist om 100.000 euro vrij te maken om verenigingen werkend met vrijwilligers te ondersteunen. Concreet willen we deze som aanwenden om een deel van de gemaakte kosten van je evenement of activiteit – die zonder het coronavirus had plaatsgevonden in de periode van 12 maart 2020 tot het einde van periode waarin vanuit de overheid beperkingen worden opgelegd voor het organiseren van evenementen – te compenseren. Opgelet, het gaat hier niet om de reguliere activiteiten van de vereniging maar wel om jaarlijkse evenementen of activiteiten die werden afgelast.

Om aanspraak te kunnen maken op een tussenkomst kan een aanvraag ingediend worden het aanvraagformulier. De verdeling van het bedrag zal gebeuren op basis van het totaal aantal aanvragen dat ingediend en goedgekeurd zal worden. Er zullen drie categorieën zijn van evenementen/activiteiten op basis van het aantal bezoekers dat het evenement jaarlijks trekt. Elke vereniging kan maar één aanvraag indienen voor de betrokken periode.

Voor wie

Hasseltse verenigingen (vzw of feitelijke vereniging)

  • socio-cultureel
  • jeugd
  • sport
  • samenleving (onderwijs, OKRA, oudercomité ...)

Hoe aanvragen

Mail het - volledig ingevuld en ondertekend – aanvraagformulier naar sport@hasselt.be voor 1 juni 2020.