Financiële vergoeding onkruid- en zwerfvuilbeheer door verenigingen

Wat

Wil jij met jouw vereniging de clubkas extra spijzen en meteen ook een steentje bijdragen aan de netheid van onze stad? Stel je dan voor 1 maart 2021 kandidaat om een stukje Hasselt te onderhouden. Je gaat er zes keer per jaar:

 • stoepen onkruidvrij maken
 • zwerfvuil opruimen
 • hondenpoep opruimen

Na elke onderhoudsbeurt controleren we het uitgevoerde werk. Verliep alles volgens de afspraken? Dan ontvang je binnen de 30 kalenderdagen een vergoeding. Die varieert per zone.

Wanneer

Je gaat 1x per maand gedurende een periode van 6 maanden (april tot en met september) aan de slag. Je kiest zelf welke dag/ dagen je per maand op pad gaat, zolang het maar in de 2de of 3de week van die maand gebeurt.

Voor wie

Hasseltse verenigingen
De personen die het onderhoud uitvoeren zijn minstens 16 jaar.

Bedrag

Afhankelijk van je gekozen zone(s)

Richtlijnen onderhoud & veiligheid

Onderhoud

 •  Je krijgt materialen in bruikleen: vuilzakken, 4 krabbers op steel, 2 hakjes op steel, 6 fluo hesjes
 • Bij elke onderhoudsbeurt verwijdert je vereniging minimaal alle bovengrondse plantdelen
 • Het onderhoud gebeurt manueel. Enkel op halfopen (vb. klinkers) of gesloten verhardingen (vb. asfalt of beton) mag je een borstelmachine gebruiken.
 • Het gebruik van fytofarmaceutische producten (vb. zout of zeep) is niet toegelaten.
 • Het gebruik van onkruidbranders is toegelaten op open verhardingen (vb. kiezel of dolomiet), halfopen en gesloten verhardingen.
 • Gevulde vuilzakken worden verzameld op een vooraf afgesproken plaats en bevatten enkel onkruid. Daar halen onze diensten ze op.
 • Zwerfvuil en hondenpoep verzamel je in aparte vuilzakken.
 • Zijn er na de controle van je onderhoudsbeurt nog opmerkingen? Dan krijg je 14 dagen de tijd hieraan gevolg te geven.
 • Betaling volgt pas na een succesvolle onderhoudsbeurt.

Veiligheid

 • Het dragen van signalisatiehesjes conform EN471 Klasse 2 is verplicht. Wij stellen er zes ter beschikking.

 

 

Hoe aanvragen

Stap 1: Kies je zone
Je kan je vereniging kandidaat stellen voor maximaal vijf zones. Daarvan krijg je er maximaal 3 toegewezen.

Stap 2: stel je kandidaat
 

Voor één inschrijver - natuurlijke persoon
Wettelijke verblijfplaats
perceelnummer voor een totaal bedrag van

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact