Verbindingsplein Blauwe Boulevard - Molenpoortplein

Aanleiding

In het voorjaar van 2020 opent de nieuwe publieke ondergrondse parking aan de Blauwe Boulevard. Om bezoekers vanaf deze parking op een vlotte en comfortabele manier richting onze binnenstad te leiden, vormen we samen met het Agentschap Wegen en Verkeer vanaf oktober de verbinding tussen de Kanaalkom en het Molenpoortplein om tot een verbindingsplein.

Verbindingsplein

Speerpunten ontwerp

Een ruime en veilige oversteekplaats
Om bezoekers op een veilige en vlotte manier de Groene Boulevard te laten kruisen, leggen we één brede en comfortabele oversteekplaats aan. Die verbindt de Kanaalkom met het Molenpoortplein. Deze oversteekplaats rusten we opnieuw uit met verkeerslichten. Voor blinden en slechtzienden worden geleidingsstroken voorzien.

Eenvormige bestrating
Om een eenvormig en kwaliteitsvol geheel te creëren, gebruiken we voornamelijk hetzelfde type straatsteen als het nieuwe openbare domein aan de westzijde van de Kanaalkom. Het lijnvormige patroon dat terug te vinden is op het Molenpoortplein verwerken we ook in de nieuwe bestrating. Zowel de rijwegen, fietspaden als alle voetgangerszones leggen we op éénzelfde niveau aan.

Meer groen
Waar ruimte is voor bijkomend groen, voorzien we extra beplanting. Zo telt de omgeving na de heraanleg 17 bomen extra en meer dan 100 nieuwe plantvakken. Hierdoor neemt de hoeveelheid verharde oppervlakte aanzienlijk af. Tijdens de werken worden een aantal bestaande bomen verwijderd. Deze verkeren in een te slechte staat of belemmeren de herinrichting. In de plaats komen nieuwe exemplaren, al dan niet op een andere plaats.

Nieuwe openbare verlichting en meubilair
Samen met de bestrating vernieuwen we ook het straatmeubilair en de openbare verlichting. Ook plaatsen we nieuwe vuilbakjes.

Een autoluwe Kattegatstraat
De Kattegatstraat wordt omgevormd tot een autoluwe straat. Enkel de inrit tot de ondergrondse parkeergarage Molenpoort blijft er behouden. De ingang tot het hotel verhuist naar het plein voor het Oud Gasthuis. In de plaats komt een terraszone.

Doortrekken fietslus
Ter hoogte van de Blauwe Boulevard is de nieuw aangelegde fietslus aan de binnenzijde van de Groene Boulevard nog onderbroken. Tijdens de heraanleg werken we deze ontbrekende schakel weg.

Een nieuwe plein
Ook het plein voor het Oud Gasthuis richten we opnieuw in. Zowel het bestaande als een toekomstig hotel krijgen er hun ingang. Voor bezoekers richten we op het plein zes parkeerplaatsen voor kortparkeren in.

Hoe verlopen de werken?

Om de hinder te spreiden, verloopt de aanleg in twee fases. Dit jaar leggen we fase 1 aan. Van januari tot eind maart 2020 fase 2.

Voorbereidende werken fase 1
Tijdens de eerste fase richten we de zone aan de noordzijde van de Groene Boulevard opnieuw in, alsook het plein voor het oud Gasthuis. Van maandag 14 tot en met vrijdag 18 oktober 2019 vinden alvast een aantal voorbereidende werken plaats. Zo verwijderen we binnen de toekomstige werfzone de openbare verlichting, bushokjes en reclameborden.

Aanleg omleidingsweg
Om ervoor te zorgen dat zowel de zwakke weggebruikers als het autoverkeer tijdens fase 1 steeds doorheen de werfzone kunnen, leggen we in de week van maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober 2019 een tijdelijke omleidingsweg aan de zuidzijde van de Kleine Ring aan. Deze krijgt een breedte zes meter. Drie meter is voorbehouden voor een dubbelrichtings voet- en fietspad, de overige drie meter voor één rijvak. Dit wil dus zeggen dat tijdens fase 1 de Kleine Ring ter hoogte van de werfzone versmalt van twee rijvakken naar één. Zodra de omleidingsweg klaar is, nemen we deze in gebruik.

Nieuwe riolering en bestrating
Vanaf maandag 21 oktober 2019 starten we ook met de herinrichting van de paars, blauw en groen gemarkeerde zones. Deze werken omvatten zowel het vernieuwen van de nutsleidingen, een gedeelte van de riolering als de aanleg van nieuwe bestrating. Hiervoor wordt de bestaande bestrating volledig opgebroken.

Bij de heraanleg van de paarse zone verdwijnt de parking aan de kop van de Kanaalkom definitief, bij de herinrichting van de blauwe zone de insteekparkings voor het Volkstehuis. De privégarages binnen beide zones proberen we steeds bereikbaar te houden. Wanneer dit niet mogelijk is, verwittigen we de betrokken eigenaars/huurders.

Op het plein voor het Oud Gasthuis vervangen we de onverharde weg door een volwaardige rijweg met 6 kortparkeerplaatsen. Hierlangs bouwt het hotel aan het Molenpoortplein haar nieuwe ingang. Zo kunnen we de Kattegatstraat tijdens fase 2 van de werken inrichten als autovrije zone. De inrit tot de ondergrondse parking onder het Molenpoortplein blijft er wel behouden.

In- en uitrijden parking Molenpoortplein
Tijdens fase 1 blijft de inrit van de ondergrondse parking Molenpoortplein bereikbaar via de Kattegatstraat. De parking uitrijden gebeurt vanaf maandag 21 oktober 2019 via de Gasthuisstraat. Hiervoor draaien we de rijrichting van de Gasthuisstraat om. Gemotoriseerd verkeer mag er dan enkel in de richting van de Demerstaat. Deze maatregel is definitief en blijft dus ook na de werken van kracht. Bewoners met een garage in de Gasthuisstraat, rijden aan via de Dorpsstraat-Isabellastraat en af via de Gasthuisstraat-Demerstraat.

Verbindingsplein

Contact