Europese projecten


Lopende projecten

Project sociale COhesie door CIRCulaire hub Hasselt (COCIRC-Hasselt)

In dit project zetten we in op de ontwikkeling van een circulaire hub met als doelstellingen (1) het stimuleren van nieuwe circulaire diensten of opdrachten door een maatschappelijke bewustwording door de inschakeling van circulaire business modellen; (2) het stimuleren van circulair ondernemerschap door de sociale cohesie te bevorderen en kwetsbare groepen te helpen bij een sociaal economische integratie door skills en tools bij te brengen; en (3) partnerschappen op te zetten door netwerken van de reguliere en sociale economie bij elkaar te brengen om bestaande en nieuwe initiatieven te faciliteren en ondersteunen.
Fase 1 van het project is gestart op 1/1/2021 en loopt tot 30/4/2021.

Financiering
Het project COCIRC-Hasselt wordt uitgevoerd binnen het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het ESF is verantwoordelijk voor de uitvoering en goed beheer van de programma's van het Europees Sociaal Fonds in Vlaanderen. Daarnaast beheert ESF Vlaanderen het Europees Integratiefonds en het Europees Globalisatiefonds. Voor het project ontvangt de stad Hasselt 5.991 euro van het Europees Sociaal Fonds en 5.991 euro van Vlaanderen Circulair. Daarnaast betaalt de stad Hasselt een eigen bijdrage.

logo

Social Norms approach EMR

De stad Hasselt werkt samen met 11 projectpartners uit de Euregio Maas-Rijn (EMR) aan het project ‘Euprevent Social Norms Approach’. De ‘Social Norms Approach’ is een veel belovende aanpak als het gaat om gedragsverandering, in combinatie met andere preventiemaatregelen. Onderzoek laat zien dat mensen met schadelijk gedrag aanzienlijk minder gaan gebruiken wanneer ze hun norm bijstellen. Het uiteindelijke doel van dit euregionale project is om schadelijk consumptiegedrag zoals; alcohol, drugs en medicijnengebruik bij de doelgroepen jongeren en 55-plussers in te perken. Vanuit Hasselt werken we mee aan het onderzoek en de bevraging van de sociale norm bij de Hasselaar. Met deze resultaten gaan we samen aan de slag om nieuwe preventiecampagnes en methodieken op te zetten.

Financiering
Het project euPrevent Social Norms Approach wordt in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn uitgevoerd met een ondersteuning van 1.065.840 euro- door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Daarnaast ontvangt het project cofinanciering en betalen projectpartners een eigen bijdrage. Het project is gestart in september 2018 en heeft een looptijd van 3 jaar.

Partnerschap 
Mondiaan is de projectverantwoordelijke voor het project. De stad Hasselt zal als projectpartner het project ‘SNA’ mee ondersteunen in al zijn facetten zoals dataverzameling, onderzoek alsook implementatie van nieuwe methodieken ikv Social Norms Approach. De andere betrokken projectpartners zijn, naast de stad Hasselt : 
•    ASL Eupen (BE)
•    ZorGGroep Zin (BE)
•    Université de Liège (BE)
•    Caritasverband Euskirchen (DE)
•    Caritasverband Westeifel (DE)
•    Gesuntheitsamt Heinsberg (DE) 
•    GGD Zuid-Limburg (NL)
•    Eu Prevent (NL)
 

Meer info
https://euprevent.eu/nl/sna/

Interreg

Hasselt onderneemt – Dienstverlening 3.0

In dit project willen we twee Hasseltse speerpunten met elkaar verbinden: ondersteunen van onze Hasseltse ondernemers enerzijds en groei van onze stad tot een slimme stad anderzijds. Het voorbije decennium is de digitale shift mondiaal definitief ingezet. In haar dienstverlening heeft onze stad al heel wat gerealiseerd. Maar het kan nog beter:

  • het achterliggend proces is nog niet mee geautomatiseerd wat de efficiëntie van de werking niet ten goede komt.
  • bestaande gedigitaliseerde producten zijn momenteel niet gelinkt aan het bestaande VlaanderenOnderneemt-platform en zullen dus aangepast moeten worden indien ze van toepassing zijn voor onze ondernemers.
  • Een ondernemer komt met verschillende stadsdiensten in aanraking. Momenteel ontbreekt het aan een dienstoverschrijdend CRM-systeem of databank waardoor kennis over onze ondernemers gefragmenteerd is en niet altijd up-to-date.

Met dit project zet de stad Hasselt verder in op het digitaliseren van haar ondernemersplatform om de administratieve last van de ondernemers te verlichten. Zo zal het aanvragen en opvolgen van de meeste vergunningen en documenten in de toekomst versneld digitaal afgehandeld worden. Dit project legt meteen ook de basis van de toekomstige digitale dienstverlening die de stad over alle domeinen wil uitrollen.

Het project is gestart op 1 januari 2020 en heeft een looptijd van 2 jaar.

Financiering
Het project wordt uitgevoerd binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's. Voor de project ontvangt de stad Hasselt 174.390 euro subsidie van EFRO en 87.195 euro Hermes subsidie van de Vlaamse Overheid. Daarnaast betaalt de stad Hasselt een eigen bijdrage.

EU
EFRO

Stimuleren van ondernemerschap bij jongeren : Pitch Please: Entrepreneurial Talent’

Het project Pitch Please: Entrepreneurial Talent’ is 1 van 12 ecosystemen in Vlaamse studentensteden gericht op het aanwakkeren van ondernemerschap bij jongeren. Het project wil jongeren de hand reiken en hen begeleiden op de weg naar intra- en entrepreneurship en samen het voor hen juiste pad vinden. De nadruk ligt hierbij op het ontdekken van persoonlijke talenten, als brug naar talenten die aansluiten bij ondernemerschap en ondernemingszin. Met de juiste informatie, begeleiding en ondersteuning vanuit het ecosysteem leren jongeren deze talenten op de juiste manier te gebruiken. Het project focust op het ontdekken en inzicht geven in talenten, deze talenten vervolgens verder te ontwikkelen en uit te diepen en uiteindelijk effectief te gebruiken, zowel voor entre- als intrapreneurship doeleinden. Dit door verdere informatie in te winnen of door effectief een onderneming op te starten. Via een online talententool krijgen jongeren inzicht in de eigen talenten.


Voor de uitvoering van dit project werkt de stad Hasselt samen met de  Universiteit Hasselt en Hogeschool PXL. Het project is gestart op 1 november 2018 en heeft een looptijd van 2 jaar.

Financiering
Het project ‘Pitch Please: Entrepreneurial Talent’ wordt uitgevoerd binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. ). Dit is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's. De projectpartners ontvangen hiervoor 209.789 euro subsidie van EFRO en 157.341 euro subsidie vanuit het HERMES fonds Vlaamse Overheid. Daarnaast betalen projectpartners een eigen bijdrage.

Meer info
http://www.pitchplease.be/

EU
EFRO


Afgelopen projecten

Innovatief belevingswinkelen in Hasselt

Hasselt, hoofdstad van de smaak en shoppingstad, heeft in dit EFRO project samen met haar projectpartners PXL, Joyn, Citydepot en OJOO ingezet op belevingswinkelen. Samen met handel en horeca in de binnenstad werden innovatieve toepassingen geïmplementeerd zodat de "consument van de toekomst" geïnspireerd, gefascineerd en entertaind werd. In het kader van kernversterkende maatregelen werden volgende innovatieve toepassingen samen met horeca en handel verder uitgediept, uitgetest en geïmplementeerd:

  • Handsfreeshoppen, dit is een nieuwe duurzame en milieuvriendelijke dienst waarbij de handelaar ontzorgd wordt en hij een extra service kan bieden aan de klant, die verder kan genieten van een shopping-ervaring
  • Ontwikkelen van locatiegebaseerde gaming om bezoekers en toeristen een shoppingbeleving te bieden doorheen de Hasseltse binnenstad, op maat van eigen voorkeuren – noden en wensen
  • Professionalisering en coaching van retailers waarbij een opstap op de digitale-multichannel-trein begeleid wordt, de meerwaarde en terugverdieneffecten benoemd worden EN multidisciplinaireadviesverstrekking een evidentie is
  • Praktijkgericht en hands on onderzoek ( ideageneration & co-creatie, benchmarking, consumentengedrag) bij bezoekers van Hasselt om zo een hele stroom van nieuwe ideeën te genereren en anderzijds draagvlak te creëren.

Financiering
Het project werd uitgevoerd binnen het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF). Deze fondsen versterken de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie en verminderen de bestaande onevenwichtigheden tussen de regio's. De totale projectbegroting bedroeg 824.539,25 euro. Voor de financiering konden de partners rekenen op de steun van het Europees fonds voor Regionale ontwikkeling (40 %), de Vlaamse overheid (Hermesfonds, 20 %) en de provincie Limburg (20 %). De resterende cofinaciering wordt door de partners gedragen. 

EU
EFRO
provincieLimburg

Change the Power – (Em)power to Change

Het project ‘Change the Power – (Em)power to Change: Local Authorities towards the SDGs and Climate Justice’ wordt gefinancierd door het Europese DEAR-programma. Het project beoogt meer bekendheid te geven aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen door het houden van een nieuwe “een goed leven is een simpel leven”-campagne.
Informeren en sensibiliseren over internationale publieke goederen en uitdagingen, is het hoofddoel van dit project. In onze stad worden als onderdeel van dit project verschillende activiteiten voor verschillende doelgroepen georganiseerd: voor burgers (‘voor u gelezen’ of ‘voor u gekeken’ ), voor leerlingen (‘klimaatbende)
Looptijd: januari 2018 – januari 2021
Subsidieprogramma: DEAR
Voor meer informatie : www.overdeveloped.eu

EU
EU

Contact