Sociale kaart

CST/LITP (Centra voor Spraak-Taal-Gehoor- en Leerstoornissen)

Gezondheidszorg - Geestelijk

Ilgatlaan 11 bus 2
3500 Hasselt
tel. 011/28.68.70
fax 011/28.68.79
cst@litp.org

Contactpersoon: Bert Kerkhofs en Sonja HelsenDoelstelling: Het revalidatiecentrum heeft tot doel een hoogstaand revalidatie-aanbod te realiseren. Dit revalidatie-aanbod beoogt een optimale sociale en professionele integratie of¨reïntegratie. Dit revalidatie-aanbod behelst het vroegtijdig opsporen, de grondige diagnostiek, de functionele revalidatie, de psychosociale en de pedagogische opvolging van personen met: - stem, spraak- en taalstoornissen - leerstoornissen - gehoorstoornissen - diverse communicatiestoornissen o.a. stotteren - ontwikkelingsstoornissen Werking: ONDERZOEK Het CST/LITP is erkend als een multidisciplinair, gespecialiseerd team, om problemen in verband met spraak-, taal-, gehoor- en leerstoornissen te verhelpen. Ons team heeft verschillende invalshoeken: - logopedisch: alle aspecten in verband met taalbegrip, taalgebruik, lezen, schrijven en rekenen, spraak, stem en gehoor - psychomotorisch: alle aspecten i.v.m. grove en fijne motoriek, lichaamsschema, richtingswaarnemingen, temporele en visuele structuratie, dit alles volgens ontwikkelingsgerichte principes. - psychologisch: onderzoek en begeleiding van emotionele-, gedrags- en/of opvoedingsproblemen bij kinderen behorend tot één van de doelgroepen - geneeskundig: voor onderzoek en alle mogelijke revalidatieaspecten REVALIDATIE De hulpverlening is intensief en integraal: dit betekent dat ze gericht is op de complexiteit van de stoornis en de eigenheid van het individu. Deze hulpverlening wordt gerealiseerd door een team dat samengesteld is uit deskundigen op medisch, paramedisch (logopedisch, ergotherapeutisch, kinesitherapeutisch), psychologisch en sociaal vlak. De revalidatie is continu en ambulant en richt zich specifiek naar het individu, nl. het kind of de volwassene, maar eveneens naar het gezin en de omgeving.

Openingsuren

ma-vr: 8u30 tot 20u en za: 8u30-12u30

Kalender

StadsTV