Renovatiepremie


Het betreft een premie voor de renovatie van een woning
• Voor structurele of bouwfysische ingrepen.
• Voor noodzakelijke afwerking, technische installaties en comfort in de woonvertrekken.
• Doel: gezonde en vochtvrije woning, zonder veiligheids- of gezondheidsproblemen, met minimum aan veilige technische installaties en voldoende licht en lucht.
• Rekening houdend met principes van levenslang wonen en duurzaam bouwen.

 

WIE KOMT IN AANMERKING?
• Bewoners met een zakelijk recht (geen huurders) - volle eigendom, vruchtgebruik, erfpachtrecht, recht van opstal.
• die de woning als hoofdverblijfplaats bewonen.
• geen andere woning in volle eigendom of vruchtgebruik hebben (tot 3 jaar voor aanvraag).
• Uitzondering: verhuurders die hun woning gedurende 9 jaar verhuren aan een erkend Sociaal Verhuur Kantoor.

 

WELKE WONINGEN?
• Gelegen in het Vlaamse gewest.
• Geen kamerwoningen.
• Woning moet minsten 25 jaar oud zijn op aanvraagdatum
• Er is geen grens ivm Kadastraal Inkomen.

 

INKOMENSGRENS
• Gezamenlijk belastbaar inkomen van de bewoner en zijn wettelijke of feitelijke partner.
• Inkomen van 3 jaar voor de aanvraagdatum.
• 35.000 € voor alleenstaande.
• 50.000 € voor alleenstaande met 1 persoon ten laste, te verhogen met 2.800 euro per persoon ten laste vanaf 2° persoon ten laste.
• Jaarlijks geïndexeerd in januari

 

KOSTPRIJS WERKEN
• Minimaal 10.000 euro, exclusief BTW.
• Premie: 30% van de aanvaarde kostprijs, met maximum van 10.000 euro.
• Facturen voor werken van geregistsreerde aannemers of aankoop van materialen.
• Facturen max. 3 jaar oud, niet ouder dan 1/1/06.

 

WELKE WERKEN KOMEN IN AANMERKING?
• Werken aan hoofdgebouw of aanbouw
• Geen losstaande bijgebouwen.
• Substantiële verbetering bouwonderdeel.
• Indien werken vergunningsplichtig: vergunning vereist + energieprestatieregelgeving-normen volgen.

 

LIJST VAN WERKEN
1. Ondergrondse werken (funderingen, waterdichtmaken kelders, kelderzwam).
2. Vervanging of verbetering van binnen- en buitenmuren

 • Afbraak en wederopbouw (incl. dragende elementen).
 • Thermische isolatie buitenmuren.
 • Gevelbekleding en bepleistering buitenmuren.
 • Behandeling optrekkend vocht.
 • Vernieuwing voegwerk (evt met reiniging).
 • Behandeling muren tegen huiszwam.
 • Bepleistering binnenmuren.


1. Vernieuwen van draagvloeren

 • Afbreken en vervangen.
 • Behandeling tegen huiszwam en insecten.
 • Thermische isolatie.
 • Vernieuwing dekvloeren (enkel in combinatie met bewerken draagvloeren of plaatsing of vervanging technische installaties).
 • Vernieuwing dekvloeren voor nivellering.


2. Vernieuwen van het dak

 • Afbreken en vervangen dakstructuur.
 • Behandeling tegen huiszwam en insecten.
 • Vernieuwen waterdichte bedekking.
 • Afvoer hemelwater.
 • Aanbrengen of vervangen dakvlakramen, koepels, schouwen, ....
 • Isolatie dakvlak (EPB of minimaal 12 cm dik).


3. Buitenschrijnwerk

 • Vervanging ramen en buitendeuren, met hoogrendementsbeglazing.
 • Vervanging beglazing
  Afwerking (binnen en buiten).


4. Vervanging of plaatsing binnendeuren, met deurblad minstens 93cm breed
5. Vervanging op plaatsing veilige trappen
6. Elektriciteit

 • Vernieuwing elektrische huisinstallatie.
 • Elementen voor stroomvoorziening en telecommunicatie.
 • Inclusief kosten aansluiting en plaatsing meetinstallatie.
 • Conformiteit met AREI via keuringattest.


7. Sanitair

 • Vernieuwing badkamer (min. Bad of douche en een wastafel).
 • Nieuwe badkamer indien voordien niet aanwezig.
 • 2° badkamer op andere verdieping dan bestaande.
 • Vernieuwing toilet of 2° toilet op andere verdieping.
 • Vernieuwing of aanbrengen van:
   Leidingen enz. voor watertoevoer en afvoer.
   Leidingen en toestellen, productie warm water.
 • Afwerking muren, vloer, plafond.


8. Centrale verwarming

 • Aanbrengen, vervangen of toevoeging van installatie-onderdelen (met klassieke of duurzame energiebronnen).
 • Plaatsing rookmelder.
 • Plaatsing hoogrendementsverwarmingsketel.


9. Herindelings- of uitbreidingswerken

 • Enkel indien overige renovatiewerken ontoereikend zijn om functioneel geheel te bekomen.
 • Enkel voor woonvertrekken of sanitaire ruimte.
 • Enkel mits voorlegging stedenbouwkundige vergunning en plannen.


- Extra: ereloon architect voor aandeel subsidiabele werken en mits bouwvergunning.

 

WELKE WERKEN KOMEN NIET IN AANMERKING?

 • Bouwen van veranda.
 • Verlichtingsarmaturen.
 • Verbruikstoestellen (parlofoon, videofoon, deurbel, alarm, inbraak, modems, ...).
 • Baden of douches met ‘gestuwde watertoevoer'.
 • Badkamermeubelen en accessoires.
 • Individuele verwarmingstoestellen, kachels.

 

PROCEDURE
1. Indiening aanvraag na de uitvoering van de werken (vanaf 28 maart 2007).
2. Dossier

 • Aanvraagformulier.
 • Opsomming werken.
 • Afschrift facturen.
 • Aanslagbiljet inkomen 3 jaar terug.
 • Bewijs geen andere eigendom.
 • Facultatief: foto's van vóór en na (aanbevolen).
 • Evt. contract met sociaal verhuurkantoor indien verhuurder.


3. Controle volledigheid dossier.
4. Ontvangstmelding met opvragen ontbrekende stukken (binnen 1 maand).
5. OF : ontvangstmelding met aanduiding datum volledigheid, termijn en beroepsmogelijkheden.
6. Binnen 3 maanden na volledigheid: beslissing (toekenning of weigering).
Opmerking: de termijn begint ten vroegste op 1 juli 2007 te lopen.
7. Beroep:

 • Tegen beslissing.
 • Tegen ‘stilzitten' provinciale entiteit Wonen.
 • Binnen maand na beslissing of verstrijken termijn van 3 maanden - aangetekend bij hoofdbestuur Wonen-Vlaanderen.
 • Beslissing in beroep binnen 3 maanden na aangetekend schrijven (termijn begint ten vroegste op 1/9/2007 te lopen).
  Indien geen tijdige beslissing ivm beroep: automatische inwilliging.

 

UITBETALING

 • Binnen 4 maanden na toezegging of inwilliging beroep.
 • Aan de aanvrager OF aan het sociaal verhuurkantoor dat de werken heeft uitgevoerd.
   

CUMULATIEVERBOD

 • Met verbeterings- en aanpassingspremie, tot 3 jaar na uitbetaling.
 • Opgelet : overgangsmaatregel ! (indien VAP ontvangen in 2006 en facturen ingediend voor die VAP van meer dan 10.000 € excl. BTW, kan een saldo in functie van de renovatiepremie uitbetaald worden.
 • Met bouw- of renovatiepremie, tot 10 jaar na uitbetaling.
 • Met deze nieuwe renovatiepremie zelf, tot 10 jaar na uitbetaling.


Kalender

april 2016

MDWDVZZ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

StadsTV